NH Phương Nam từng đầu tư vào hãng phim Chánh Phương

Công ty Chánh Phương Film từng nằm trong danh sách "các công ty liên kết, liên doanh quan trọng" của Ngân hàng Phương Nam năm 2008.

Năm 2006 ngân hàng TMCP Phương Nam (PNBank) đã góp 3 tỷ 183 triệu đồng vào Công ty Chánh Phương Film – Công ty của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín và là nhà sản xuất của bộ phim Dòng máu anh hùng. Báo cáo thường niên năm 2006, trang 40 của Phương Nam Bank trong mục Góp vốn liên doanh, mua cổ phần có ghi rõ số vốn góp của ngân hàng vào Chánh Phương Film.

Khoảng đầu tư này của Phương Nam bank được duy trì đến tận năm 2010 và biến động theo từng năm. Báo cáo thường niên các năm 2007, 2008, 2009 và 2010 của ngân hàng đều ghi rõ số tiền đầu tư cũng như tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Chánh Phương Film. Do Thuyết minh báo cáo tài chính không nêu rõ, nên người ta không hiểu vì sao số tiền đầu tư của Phương Nam Bank vào công ty của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín lại tăng giảm thất thường như vậy.

Cụ thể:

Năm 

Số tiền đầu tư

Tỷ lệ nắm giữ

 2006

3 tỷ 183 triệu đồng

 

2007

6 tỷ 745 triệu đồng

8%

2008

3 tỷ 411 triệu đồng

4%

2009

3 tỷ 350 triệu đồng

4%

2010

2 tỷ 578 triệu đồng

4%

(Nguồn: Báo cáo thường niên PNBank các năm 2006-2010)


Báo cáo thường niên từ năm 2011 của Phương Nam bank không còn thể hiện khoản đầu tư trên. Rất có thể ngân hàng đã thoái vốn khỏi công ty Chánh Phương Film và không biết lời lỗ của khoản đầu tư như thế nào.

Ngoài ra số tiền đầu tư của Phương Nam Bank lên cao nhất vào năm 2007, tương đương tỉ lệ nắm giữ 8%. Như vậy căn cứ vào tỷ lệ này, thì số vốn điều lệ của Chánh Phương Film phải hơn 84 tỷ đồng./.

Năm  Số tiền đầu tư Tỷ lệ nắm giữ
 2006 3 tỷ 183 triệu đồng  
2007 6 tỷ 745 triệu đồng 8%
2008 3 tỷ 411 triệu đồng 4%
2009 3 tỷ 350 triệu đồng 4%
2010 2 tỷ 578 triệu đồng 4%

(Nguồn: Báo cáo thường niên PNBank các năm 2006-2010)


Năm  Số tiền đầu tư Tỷ lệ nắm giữ
 2006 3 tỷ 183 triệu đồng  
2007 6 tỷ 745 triệu đồng 8%
2008 3 tỷ 411 triệu đồng 4%
2009 3 tỷ 350 triệu đồng 4%
2010 2 tỷ 578 triệu đồng 4%

(Nguồn: Báo cáo thường niên PNBank các năm 2006-2010)


Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Bài liên quan

VOV_AllPage