PVN giảm sản lượng khai thác dầu thô năm 2019

VOV.VN - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đề ra kế hoạch khai thác 12,37 triệu tấn dầu trong năm 2019 giảm hơn 865.000 tấn so với năm 2018.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, năm 2018, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, về đích trước hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Doanh thu đạt 626,8 nghìn tỷ đồng

Trong đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 12 triệu tấn, vượt 1,14 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch chính phủ giao đầu năm. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 13,97 triệu tấn, vượt 735.000 tấn so với kế hoạch; khai thác khí đạt 10,01 tỷ mét khối hoàn thành trước kế hoạch 15 ngày, vượt 410 triệu mét khối so với kế hoạch và chính thức đạt mét khối khí thứ 140 tỷ vào cuối tháng 9/2018.

Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hóa dầu của PVN trong năm 2018 được vận hành an toàn. Nhờ đó, sản xuất điện của PVN đã đạt 21,01 tỷ kWh, bằng 97,4% kế hoạch năm. Các lĩnh vực sản xuất đạm đạt 1,63 triệu tấn, vượt 88.000 tấn và sản xuất xăng dầu đạt 9,40 triệu tấn, bằng 80% kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam báo cáo nhiều thành tích nổi bật của Tập đoàn trong năm 2018.
Với những nỗ lực, cố gắng vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của PVN đạt 489,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2017. Tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96.000 tỷ đồng, tương đương vượt 18% và tăng 26% theo kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn đạt 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% và tăng 24% so với năm 2017.

“Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 của PVN đạt 47,1 nghìn tỷ đồng, vượt 25 lần kế hoạch và tăng 23% so với năm 2017. Toàn tập đoàn có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển”, ông Sơn nêu rõ.

Trong năm 2018, giá trị đầu tư của PVN đạt 40,9 nghìn tỷ đồng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, Tập đoàn PVN cũng đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn theo đúng đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Trong năm 2018, đã có 6 dây chuyền của Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ đi vào hoạt động trở lại.

Năm 2018, PVN đã CPH 3 đơn vị thành viên gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PVPower); Tổng công ty dầu Việt Nam (PVOil) và Công ty TNHH MYV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) thu về thặng dư khoảng 7.450 tỷ đồng cho nhà nước.

Nhiều khó khăn khách quan

Bên cạnh những mặt thuận lợi, theo Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn, năm 2018 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại không chỉ ảnh hưởng đến Tập đoàn trong năm 2018 mà còn ảnh hưởng đến phát triển bền vững trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đặc biệt, tình hình Biển Đông có diễn biến phức tạp đã tác động năng nề đến công tác thăm dò và phát triển chung của Tập đoàn. Gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 mặc dù đạt kế hoạch nhưng nếu so với mục tiêu Chiến lược phát triển ngành đề ra ở trong nước là 20-30 triệu tấn/năm và ở nước ngoài là 8-12 triệu tấn/năm (tổng cộng là 28-42 triệu tấn/năm) thì không hoàn thành và đạt thấp hơn nhiều so với mục tiêu chiến lược đề ra. Trong khi, đây là mục tiêu quyết định đến phát triển bền vững của Tập đoàn và quy mô, chất lượng phát triển tất cả các lĩnh vực vệ tinh khác.

Nguồn vốn để thực hiện công tác tìm kiếm, thăm dò khó khăn do cơ chế trích lập, sử dụng Quỹ Tìm kiếm thăm dò dầu khí đã được kiến nghị nhưng chưa được phê duyệt. Bên cạnh đó, hầu hết các mỏ khai thác của PVN hiện đang trong giai đoạn suy giảm sản lượng; Các phát hiện dầu khí mới phần lớn có trữ lượng nhỏ…

10 nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch 2019

Với những thành công đáng kể trong năm 2018, năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phấn đấu tiếp tục phát huy các ưu điểm, hạn chế tối đa các khó khăn để tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu. Trong đó, gia tăng trữ lượng dầu khí của PVN lên 10 – 15 triệu tấn quy dầu; Khai thác dầu khí 22,06 triệu tấn quy dầu (khai thác 12,37 triệu tấn dầu); khai thác khí đạt 9,69 tỷ mét khối; sản xuất đạm 1,58 triệu tấn; sản xuất điện 21,6 tỷ kWh; sản xuất xăng dầu 10,35 triệu tấn và giá trị thực hiện đầu tư 51,36 nghìn tỷ đồng.

Với phương án giá dầu năm 2019 đã được Quốc hội thông qua, PVN phấn đấu doanh thu toàn tập đoàn đạt 612,2 nghìn tỷ đồng; Doanh thu hợp nhất 307.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 38,7 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,3 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 87,5 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam quyết liệt thực hiện 10 nhóm giải pháp. Bao gồm thường xuyên kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn; lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2019, đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí.

Tiếp tục tổ chức thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tập trung chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn; Bám sát diễn biến giá dầu năm 2019 để chỉ đạo và có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm 2019.

Đẩy mạnh công tác thu xếp vốn và giải ngân các dự án đầu tư; Tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 5 dự án yếu kém; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế dầu khí nhằm tìm kiếm các dự án tốt ở nước ngoài để đầu tư.

PVN tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, đặc biệt là các dự án tại vùng nước sâu, xa bờ nhằm tìm kiếm cơ hội gia tăng trữ lượng dầu khí và góp phần tăng cường sự hiện diện, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông./.

Viết bình luận

Tin liên quan

PVN đứng đầu Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018

VOV.VN - PVN được vinh danh là doanh nghiệp đứng đầu trong Bảng xếp hạng Profit500 – Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018.

11 tháng, PVN nộp ngân sách Nhà nước hơn 108.000 tỷ đồng

VOV.VN - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 108.122 tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch cả năm trong 11 tháng qua.

PVN có 5 doanh nghiệp đoạt giải Thương hiệu Quốc gia năm 2018

VOV.VN - 5 doanh nghiệp của PVN đoạt giải Thương hiệu Quốc gia năm 2018 sẽ nhận được sự bảo trợ cho các thương hiệu sản phẩm.

Tin cùng chuyên mục