Tách các Tổng công ty phát điện khỏi các tập đoàn sau cổ phần hóa

VOV.VN - Các Tổng công ty phát điện sẽ được xem xét tách ra khỏi các Tập đoàn sau khoảng 2 năm kể từ khi được cổ phần hóa.

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thống nhất chủ trương cổ phần hóa các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Đến năm 2018, các Tổng công ty phát điện vẫn trực thuộc các Tập đoàn và do các Tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối.
Theo đó, giai đoạn đến năm 2018, các Tổng công ty phát điện vẫn trực thuộc các Tập đoàn và do các Tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối. Tuy nhiên, cần xem xét, bổ sung thêm nội dung về việc giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần xuống dưới mức chi phối. Kế hoạch tách các Tổng công ty phát điện ra khỏi các Tập đoàn sẽ được xem xét khi có đánh giá kết quả hoạt động của các Tổng công ty phát điện sau khoảng 2 năm kể từ khi được cổ phần hóa.

Thủ tướng cũng đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến hoàn thiện Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Trong đó lưu ý, thị trường bán buôn điện cạnh tranh và tái cơ cấu ngành điện phải bảo đảm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của ngành điện, gắn với việc tiếp tục chuyển đổi hoạt động theo cơ chế thị trường, tăng cường tính công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Các biện pháp thực hiện phải góp phần bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước, tuyệt đối không để xảy ra các rủi ro thiếu điện do vấn đề thể chế và cơ chế hoạt động của ngành điện.

Thủ tướng lưu ý, các giải pháp tái cơ cấu ngành điện trong giai đoạn tới cần xem xét có lộ trình phù hợp với tiến độ của thị trường bán buôn điện cạnh tranh, đồng thời có xem xét đến việc chuẩn bị cho phát triển thị trường bán lẻ điện tiếp trong giai đoạn tiếp theo.

Tái cấu trúc ngành điện phải đảm bảo thu hút đầu tư nguồn lực hợp lý trong xã hội tham gia vào ngành điện, trong đó Nhà nước nắm giữ 100% hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng yêu cầu bổ sung, cập nhật trong Đề án các số liệu hiện trạng ngành điện đến hết năm 2015 kể cả về hạ tầng, mô hình tổ chức và hoạt động của thị trường phát điện cạnh tranh; rà soát, bổ sung thêm số liệu về quy hoạch phát triển ngành điện tại các mốc năm 2020 và 2025.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, cùng EVN rà soát thêm nội dung về cổ phần hóa các Tổng công ty điện lực hoặc các công ty điện lực trực thuộc, trong đó rà soát thêm phương án chỉ cổ phần hóa khâu bán lẻ, không cổ phần hóa khâu phân phối điện.

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương nghiên cứu, rà soát về tổ chức quản lý nhà nước đối với hoạt động của ngành điện tại Bộ để đề xuất, hoàn thiện bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của ngành điện.

Bộ Công Thương chú trọng công tác liên quan đến triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, giám sát cung - cầu điện hệ thống điện quốc gia và các vùng, miền; tăng cường công tác dự báo nhu cầu điện; rà soát, tính toán cơ cấu nguồn điện hợp lý có xem xét kỹ về phát triển năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường đối với nguồn nhiệt điện than./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Cần thay đổi công tác quản lý nhà nước đối với ngành Công Thương
Cần thay đổi công tác quản lý nhà nước đối với ngành Công Thương

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công tác quản lý nhà nước đối với ngành Công Thương cần thay đổi để xây dựng nền kinh tế thị trường thực chất và hiệu quả.

Cần thay đổi công tác quản lý nhà nước đối với ngành Công Thương

Cần thay đổi công tác quản lý nhà nước đối với ngành Công Thương

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công tác quản lý nhà nước đối với ngành Công Thương cần thay đổi để xây dựng nền kinh tế thị trường thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch EVN cam kết nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện
Chủ tịch EVN cam kết nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện

VOV.VN -Lãnh đạo EVN cam kết ngày càng làm tốt hơn nữa công tác dịch vụ, đảm bảo chất lượng điện năng cho khu vực miền Nam nói chung và TP HCM nói riêng.

Chủ tịch EVN cam kết nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện

Chủ tịch EVN cam kết nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện

VOV.VN -Lãnh đạo EVN cam kết ngày càng làm tốt hơn nữa công tác dịch vụ, đảm bảo chất lượng điện năng cho khu vực miền Nam nói chung và TP HCM nói riêng.

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

VOV.VN - Đại diện Tổ công tác yêu cầu Tập đoàn Điện lực tập trung xử lý những bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng độc quyền.

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

VOV.VN - Đại diện Tổ công tác yêu cầu Tập đoàn Điện lực tập trung xử lý những bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng độc quyền.