Đồng Nai xem xét phương án hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại

VOV.VN -Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị tỉnh hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp bị thiệt hại.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vừa trình Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phương án hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại trong các ngày 13-14/5 vừa qua.

Cụ thể, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị tỉnh hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Giá trị thiệt hại được chấp nhận tính vào chi phí hợp lý; khấu trừ VAT đầu vào cho số lượng nguyên liệu, vật tư bị phá hoại; hoãn và giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp- thời gian hoãn, giãn sẽ được cân nhắc. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xem xét để có các hỗ trợ về giấy tờ như: giải quyết thủ tục nhanh và đơn giản nhất, giúp doanh nghiệp phục hồi dữ liệu liên quan đến thuế. Đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2014, trực tiếp cho các doanh nghiệp bị thiệt hại, mức giảm tỉnh sẽ xem xét cụ thể sau.

Ban Quản lý cũng đưa ra phương án hỗ trợ về hải quan cho doanh nghiệp bị thiệt hại. Cán bộ Hải quan sẽ trực tiếp đến doanh nghiệp (khi có yêu cầu) hoặc doanh nghiệp đến cơ quan Hải quan để được hướng dẫn các trường hợp cụ thể. Đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại liên quan đến hệ thống mạng, không thể khai báo điện tử, Hải quan chấp nhận và hướng dẫn doanh nghiệp khai báo thủ công.

Cục Hải quan Đồng Nai cũng đang đề nghị Tổng cục Hải quan cho nhận dữ liệu từ Tổng cục về để cung cấp ngược lại cho doanh nghiệp phục hồi dữ liệu và hỗ trợ doanh nghiệp in sao tài liệu trên dữ liệu của Hải quan Đồng Nai./.

Viết bình luận