Dự thảo thu phí giao dịch ATM nội mạng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư Quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa có thời gian áp dụng từ ngày 1/3/2013.

Với thẻ nội địa, phí phát hành thẻ từ 0 - 100.000 đồng; phí thường niên từ 0 - 60.000 đồng/thẻ/năm; rút tiền mặt tại ATM nội mạng 1.000 đồng/giao dịch từ ngày 1/3/2013 - 31/12/2013, 2.000 đồng/giao dịch từ ngày 1/1/2014 – 31/12/2014 và 3.000 đồng/giao dịch từ 1/1/2015 trở đi.

Phí rút tiền ngoại mạng từ 0 - 3.000 đồng; chuyển khoản 15.000 đồng; in sao kê tài khoản hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản nội mạng từ 100 đồng - 500 đồng/giao dịch, ngoại mạng từ 300 - 800 đồng/giao dịch./.

Tin liên quan

Ngân hàng tăng cường biện pháp bảo vệ chủ thẻ ATM
Ngân hàng tăng cường biện pháp bảo vệ chủ thẻ ATM

Nếu khách hàng sử dụng thẻ Vietcombank bị đánh cắp dữ liệu và mất tiền ngân hàng sẽ làm lại thẻ miễn phí và hoàn trả số tiền đã mất cho khách.  

Ngân hàng tăng cường biện pháp bảo vệ chủ thẻ ATM

Ngân hàng tăng cường biện pháp bảo vệ chủ thẻ ATM

Nếu khách hàng sử dụng thẻ Vietcombank bị đánh cắp dữ liệu và mất tiền ngân hàng sẽ làm lại thẻ miễn phí và hoàn trả số tiền đã mất cho khách.