Giá điện sẽ tăng ở mức kiềm chế

Việc tăng giá điện được thực hiện trên cơ sở EVN phải tiết giảm chi phí, thoái vốn ngoài ngành để tập trung phát triển ngành điện.

Ngày 24/12, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 2012 của ngành tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết sẽ chỉ điều chỉnh tăng ở mức kiềm chế. Các khoản còn "treo" lại chưa tính vào giá thành của Tập đoàn Điện lực VN (EVN), Bộ Tài chính cam kết không cho phép tính hết vào lần tăng giá tiếp theo mà sẽ phải phân bổ dần. Giá điện sẽ tăng trên cơ sở bù đắp chi phí đầu vào, có lợi nhuận phù hợp không chỉ cho EVN mà cả các nhà đầu tư khác. Việc điều chỉnh được thực hiện vào thời điểm thích hợp, trên cơ sở các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ gia đình nghèo và hộ trung bình.

Lộ trình năm 2012 sẽ cố gắng đưa giá thành tính cho điện ở mức 69-80% theo quy định của Nhà nước, bù đắp một phần lỗ và chi phí treo lại từ năm 2010. Qua đó tiến tới sẽ xem xét điều chỉnh giá theo nguyên tắc có liều lượng và thời điểm phù hợp. Việc tăng giá điện được thực hiện trên cơ sở EVN phải tiết giảm chi phí, thoái vốn ngoài ngành chính để tập trung phát triển ngành điện mà trước mắt là lưới điện để đồng bộ các khâu, đáp ứng đủ nhu cầu.

Trong đó, Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra kiểm toán giá cả một số các một hàng chiến lược tại doanh nghiệp, nhất là đối với Tập đoàn điện lực, xăng dầu và một số đơn vị khác. Kế hoạch tới đây sẽ kiểm toán toàn diện Petrolimex, thanh tra EVN và những đơn vị ngoài ngành điện và bán sản phẩm cho ngành điện./.