Giá trị xuất khẩu nông sản giảm mạnh

6/7 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính đều có giá thấp hơn, trong đó cao su giảm tới 30% so với cùng kỳ năm trước.

Sáu tháng qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt khoảng 2,8%, cao hơn mức kế hoạch đề ra. Mặc dù khối lượng xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản đều tăng nhưng giá trị đạt được không tương xứng. Trong số 7 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính, hiện chỉ còn duy nhất hạt tiêu có giá cao hơn cùng kỳ, các mặt hàng còn lại đều có giá thấp hơn, trong đó cao su là mặt hàng giảm mạnh tới 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm sáng 29/6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nêu rõ:“Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là phải cùng với các bộ, ngành, các địa phương xử lý vấn đề thị trường để đảm bảo lợi ích của nông dân. Trong vấn đề này không phải chỉ nguyên chuyện xuất khẩu rồi thu mua tiêu thụ trong nước và nước ngoài mà phải tính đến cả vấn đề điều chỉnh cơ cấu sản xuất, điều chỉnh cơ cấu các loại sản phẩm, điều chỉnh về chất lượng, điều chỉnh về thời điểm để phù hợp với yêu cầu của thị trường để có lợi nhất cho nông dân và quốc gia”.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Những tháng còn lại, ngành Nông nghiệp phấn đấu đảm bảo diện tích gieo cấy lúa cả năm khoảng 7,58 triệu ha, sản lượng lúa đạt 41,5 triệu tấn, xuất khẩu khoảng 6,5 triệu đến 7 triệu tấn gạo; ngành nông nghiệp các địa phương chủ động phát triển nhanh đàn gia súc, gia cầm; phòng chống nắng, nóng cho gia súc, gia cầm trong vụ hè thu 2012 và phòng chống rét cho gia súc vụ Đông Xuân 2012-2013./.

Viết bình luận