Giải ngân vốn đầu tư công và câu chuyện trách nhiệm

Giải ngân vốn đầu tư công và câu chuyện trách nhiệm

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Ưu tiên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là một trong các giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, tạo việc làm và an sinh xã hội. Thế nhưng, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là hết năm kế hoạch 2022 nhưng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công vẫn đạt rất thấp.