Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 6,5-7% năm 2024

VOV.VN - Năm 2024, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6,5-7%; GRDP bình quân đầu người 160,8-162 triệu đồng

Sáng nay (6/12), HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND thành phố Hà Nội.

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): 6,5-7%.

2. GRDP bình quân đầu người: 160,8-162 triệu đồng.

3. Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện: 10,5-11,5%.

4. Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: 4-5%.

5. Chỉ số giá tiêu dùng: dưới 4%.

6. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,15%.

7. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước: 0,1%.

8. Duy trì tỷ lệ xã/phường/thị trấn 100% đạt chuẩn quốc gia về y tế.

9. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 94,5%.

10. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lược lượng lao động trong độ tuổi lao động: 45%.

11. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện trên lực lực lược lượng lao động trong độ tuổi lao động: 2,5%.

12. Tỷ lệ đối tượng tham gia BH thất nghiệp trên lực lược lượng lao động trong độ tuổi lao động: 40%.

13. Giảm số hộ nghèo so với đầu năm: 300-400 hộ.

14. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: dưới 4%.

15. Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo: 74,2%; Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ: 54%.

16. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia: 78,5%; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia được công nhận mới (lần đầu): 114 trường; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia được công nhận lại: 300 trường.

17. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa": 88%.

18. Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa": 64,5%.

19. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa: 74%. 

20. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: Khu vực đô thị đạt 100%; Khu vực nông thôn đạt 95%.

21. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyên trong ngày: Khu vực đô thị đạt 100%; Khu vực nông thôn đạt 95-100%.

22. Xử lý ô nhiễm môi trường: (i) Tỷ lệ CCN có trạm XLNT đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với CCN xây dựng mới: 100%; Với CCN, CCN làng nghề đã đi vào hoạt động: 100%. (ii) Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 99%. (iii) Tỷ lệ chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: 100%; (iv) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý: 40%.

23. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng: 22-25%.

24. Số xã được công nhận đạt tiêu chí NTM nâng cao tăng thêm: 40 xã; Số xã được công nhận đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu tăng thêm: 35 xã.

Trước đó, các tổ đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, chất lượng về lĩnh vực kinh tế - xã hội với 40 lượt phát biểu, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu HĐND.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đại biểu HĐND thành phố. Ông Hải cho biết: Thành phố đang tích cực triển khai 3 nội dung quan trọng gồm xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi (dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ sáu); lập quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

"Những nội dung đặc biệt quan trọng này có ý nghĩa kiến tạo không gian phát triển mới, đồng thời xây dựng thể chế đồng bộ, vượt trội, đặc thù, tạo điều kiện thực hiện các giải pháp huy động tối đa mọi nguồn lực, động lực để xây dựng Thủ đô theo hướng bền vững"- ông Hoàng Minh Hải nói.

 Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cao nhất 50 triệu đồng

HĐND Thành phố cũng thông qua Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2022-2025. Mức kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng/nhà xây, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa. Ngoài ra, mức cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay xây dựng, sửa chữa tối đa được 50 triệu đồng/nhà, lãi suất cho vay 3%/năm do ngân sách Thành phố hỗ trợ, người vay không phải trả lãi suất.

Theo báo cáo, rà soát của các quận, huyện, thị xã, toàn Thành phố có 890 hộ nghèo, hộ cận nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (trong đó 511 nhà xây dựng và 379 nhà sửa chữa). Theo mức hỗ trợ Nghị quyết quy định, dự kiến kinh phí Thành phố sẽ hỗ trợ 94.509,6 triệu đồng. Trong đó hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà 36.920 triệu đồng, nguồn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện; 44.500 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay xây dựng, sửa chữa nhà ở, nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh  Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố. Ngân sách Thành phố hỗ trợ lãi suất vay 12.682,5 triệu đồng trong thời hạn 15 năm. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND thành phố Hà Nội bầu
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND thành phố Hà Nội bầu

VOV.VN - Sáng 6/12, HĐND thành phố Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm và công bố kết quả các chức vụ do HĐND Thành phố bầu đối với 28 người giữ chức vụ thuộc HĐND, UBND thành phố Hà Nội được lấy phiếu tín nhiệm.

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND thành phố Hà Nội bầu

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND thành phố Hà Nội bầu

VOV.VN - Sáng 6/12, HĐND thành phố Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm và công bố kết quả các chức vụ do HĐND Thành phố bầu đối với 28 người giữ chức vụ thuộc HĐND, UBND thành phố Hà Nội được lấy phiếu tín nhiệm.

Hà Nội chốt danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu
Hà Nội chốt danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

VOV.VN - Danh sách người lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND Thành phố gồm 7 người. Danh sách người lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND Thành phố gồm 21 người.

Hà Nội chốt danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

Hà Nội chốt danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

VOV.VN - Danh sách người lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND Thành phố gồm 7 người. Danh sách người lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND Thành phố gồm 21 người.