Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch, công ty Thaiholdings bị phạt nặng

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thaiholdings có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 653/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thaiholdings (đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Công ty cổ phần Thaiholdings bị phạt tiền 260 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 220.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng) theo quy định tại Điểm g Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, Công ty cổ phần ThaiHoldings, tổ chức liên quan của ông Nguyễn Đức Thụy - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán: LPB) đã mua 145.600 cổ phiếu LPB (tương ứng 1.456.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu LPB) vào ngày 06/5/2021 và đã bán 719.400 cổ phiếu LPB (tương ứng 7.194.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu LPB) vào ngày 16/6/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

*** Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 266/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược Danapha (Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng), với số tiền phạt là 85 triệu đồng.

Công ty cổ phần Dược Danapha đã vi phạm quy định về thực hiện quyền, đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (Công ty cổ phần Dược Danapha không thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 30/01/2021 và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 18/4/2021).

Cùng với đó, Công ty cổ phần Dược Danapha còn bị phạt 60 triệu đồng vì vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Dược Danapha công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2019, quý 3/2020, BCTC bán niên năm 2020 đã được soát xét, Báo cáo thường niên năm 2019, Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021 bổ sung (Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2020), Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)./.

Tin liên quan

Hàng loạt nhà đầu tư chứng khoán bị UBCKNN phạt tiền
Hàng loạt nhà đầu tư chứng khoán bị UBCKNN phạt tiền

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phạt tiền hàng loạt cá nhân do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hàng loạt nhà đầu tư chứng khoán bị UBCKNN phạt tiền

Hàng loạt nhà đầu tư chứng khoán bị UBCKNN phạt tiền

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phạt tiền hàng loạt cá nhân do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.