Khuyến công Quốc gia thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế

VOV.VN - Chương trình khuyến công góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa…

Đánh giá những kết quả đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình khuyến công Quốc gia (KCQG) giai đoạn 2014 – 2018 tại Hội nghị sơ kết Chương trình ngày 24/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương – ông Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ Công Thương đã phối hợp với các địa phương tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho hơn 18.000 lao động nông thôn.

Trong đó, đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho hơn 17.900 lao động. Do các đề án đào tạo nghề đều gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), nên hầu hết lao động đều có việc làm ổn định sau đào tạo (tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo trung bình đạt trên 90%).

Hội nghị sơ kết Chương trình khuyến công Quốc gia giai đoạn
2014 – 2018

Bộ và các địa phương hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chương trình đã hỗ trợ xây dựng 210 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới để giới thiệu các mô hình điển hình này tới các cơ sở CNNT tại các địa phương.

Hỗ trợ cho 630 cơ sở CNNT chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

Trong gia đoạn 2014 - 2018, Chương trình KCQG đã tổ chức thành công 15 hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp khu vực; 9 cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và 22 cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia vào năm 2015 và 2017.

Thông qua Chương trình đã tôn vinh 610 sản phẩm cấp khu vực và 202 sản phẩm cấp quốc gia có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Chương trình cũng đã hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp cho 22 địa phương.

Đến nay, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công giai đoạn 2014 - 2018 của cả nước đã được phê duyệt là 1.186,193 tỷ đồng. Trong đó kinh phí KCQG là 481,407 tỷ đồng, chiếm 40,58 % tổng kinh phí, đạt 39,72% so với kinh phí KCQG dự kiến theo kế hoạch tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg; Kinh phí khuyến công địa phương là 704,786 tỷ đồng, chiếm 59,42% tổng kinh phí.

“Chương trình khuyến công đã và đang được triển khai thực hiện khẳng định được vai trò quan trọng, động viên và huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển CNNT theo quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp của quốc gia, vùng, tỉnh; mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, gia tăng giá trị sản xuất CNNT, phát triển đời sống văn hoá - xã hội, đặc biệt ở những vùng kinh tế khó khăn”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, mục tiêu của Chương trình từ nay đến năm 2020 sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến cho các cơ sở CNNT. Chú trọng nâng cao năng lực tư vấn phát triển CNNT của các tổ chức dịch vụ công, tạo nền tảng cho hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Chương trình tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa có quy mô, tập trung theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng, miền, phù hợp với nhu cầu thị trường; giúp các cơ sở CNNT mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Phát triển công nghiệp công nghệ cao: Chính sách hỗ trợ là chưa đủ
Phát triển công nghiệp công nghệ cao: Chính sách hỗ trợ là chưa đủ

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp có máy móc và công nghệ hiện đại nhưng quy trình quản trị kém vẫn khó có thể ra được sản phẩm công nghệ cao theo yêu cầu.

Phát triển công nghiệp công nghệ cao: Chính sách hỗ trợ là chưa đủ

Phát triển công nghiệp công nghệ cao: Chính sách hỗ trợ là chưa đủ

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp có máy móc và công nghệ hiện đại nhưng quy trình quản trị kém vẫn khó có thể ra được sản phẩm công nghệ cao theo yêu cầu.

Phát triển công nghiệp ô tô thành ngành kinh tế chủ lực
Phát triển công nghiệp ô tô thành ngành kinh tế chủ lực

VOV.VN - Công nghiệp ô tô tạo động lực phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu cho người dân, doanh nghiệp, hướng đến xuất khẩu.

Phát triển công nghiệp ô tô thành ngành kinh tế chủ lực

Phát triển công nghiệp ô tô thành ngành kinh tế chủ lực

VOV.VN - Công nghiệp ô tô tạo động lực phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu cho người dân, doanh nghiệp, hướng đến xuất khẩu.

Cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ da giày
Cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ da giày

VOV.VN - Mặc dù da giày là một trong những ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng thực tế đến nay vẫn chưa có ngành công nghiệp hỗ trợ đúng nghĩa.

Cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ da giày

Cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ da giày

VOV.VN - Mặc dù da giày là một trong những ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng thực tế đến nay vẫn chưa có ngành công nghiệp hỗ trợ đúng nghĩa.