Kiểm toán Nhà nước hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 – 2021

VOV.VN - Chiều nay (19/10), Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị Tổng kết Nhiệm kỳ Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á ASOSAI 2018-2021.

Trong suốt 3 năm qua trên cương vị Chủ tịch, Kiểm toán Nhà nước Viêt Nam đã thực hiện vai trò tiên phong trong việc dẫn dắt các thành viên thực hiện thắng lợi toàn diện chương trình hành động của ASOSAI.

Trong suốt quá trình thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của lĩnh vực kiểm toán công trong khu vực cũng như thế giới. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã cùng các thành viên Ban điều hành dẫn dắt ASOSAI thực hiện thành công Kế hoạch chiến lược ASOSAI và Tuyên bố Hà Nội về Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã cùng với các thành viên vượt qua nhiều thách thức và biến động trong bối cảnh khu vực và thế giới, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng do đại dịch COVID-19.

“Những chương trình hoạt động của ASOSAI giai đoạn 2018-2021 là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ và nỗ lực to lớn của cộng đồng ASOSAI nói chung và Kiểm toán Việt Nam nói riêng, nhằm thực hiện thành công tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường và kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững. Kiểm toán Việt Nam đã chủ động tích cực cử công chức kiểm toán viên tham gia nhiều diễn đàn quan trọng của hợp tác chuyên môn của tổ chức quốc tế và các cơ quan kiểm toán tối cao. Kết quả hoạt động đã minh chứng cho những nỗ lực của Kiểm toán Việt Nam trong việc chủ động tích cực thực thi vai trò, trách nhiệm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực”, ông Trần Sỹ Thanh nêu rõ.

Trong thời gian tới, với vai trò là thành viên Ban điều hành ASOSAI nhiệm kỳ 2021-2024, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các thành viên Ban điều hành thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI, học hỏi kinh nghiệm, thông lệ quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán công, phát triển mạnh mẽ hoạt động hợp tác quốc tế, phát huy vị thế cơ quan kiểm toán tối cao uy tín, trách nhiệm, hiệu quả trong khu vực và quốc tế./.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán Nhà nước cần có báo cáo tổng kết thực hành tiết kiệm
Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán Nhà nước cần có báo cáo tổng kết thực hành tiết kiệm

VOV.VN - Kiểm toán Nhà nước hướng tới nền hành chính công lành mạnh, an toàn, bền vững, phòng chống tham nhũng và tiêu cực, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán Nhà nước cần có báo cáo tổng kết thực hành tiết kiệm

Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán Nhà nước cần có báo cáo tổng kết thực hành tiết kiệm

VOV.VN - Kiểm toán Nhà nước hướng tới nền hành chính công lành mạnh, an toàn, bền vững, phòng chống tham nhũng và tiêu cực, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Chân dung ông Trần Sỹ Thanh - Tổng Kiểm toán Nhà nước
Chân dung ông Trần Sỹ Thanh - Tổng Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Trước khi được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Trần Sỹ Thanh là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Chân dung ông Trần Sỹ Thanh - Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chân dung ông Trần Sỹ Thanh - Tổng Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Trước khi được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Trần Sỹ Thanh là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước
Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội vừa có văn bản số 111/TB-TTKQH thông báo kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước ngày 12/8/2021.

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội vừa có văn bản số 111/TB-TTKQH thông báo kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước ngày 12/8/2021.