Kiến nghị áp thuế TNDN 20% từ 1/7/2013

(VOV) -Thời điểm này sớm hơn 6 tháng so với lộ trình dự kiến thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN.

Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013. Bộ này đề nghị áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ 01/7/2013 đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng).

Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% từ 01/7/2013 (sớm hơn 06 tháng so với lộ trình dự kiến thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN) đối với thu nhập từ đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội được xác định theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế GTGT của tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2013 đối với các doanh nghiệp (có qui định chi tiết) đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Giảm 50% số thuế GTGT đầu ra từ 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với hoạt động đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở xã hội.

Giảm 30% số thuế GTGT đầu ra từ 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với hoạt động đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Giảm thuế nhập khẩu các nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng trong nước không có khả năng sản xuất nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp theo các cam kết lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Điều chỉnh tăng thuế lên mức trần cam kết đối với các mặt hàng mà trong nước đã sản xuất được và có sản lượng sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước để khuyến khích sản xuất trong nước.

Hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 14/11/2012 đối với túi nylon làm bao bì đóng gói sẵn sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ.

Không thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện. Giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi theo hướng: (i) Đối với ô tô đăng ký lần đầu: Mức thu chung là 10%, các địa phương được điều chỉnh tăng không quá 50% mức quy định chung; (ii) Đối với ô tô đăng ký lần 2 trở đi: Mức thu không quá 2% và thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Về các giải pháp làm "ấm” thị trường bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ tăng quá 2 lần so với mức nộp năm 2010 (theo chính sách thu tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành). Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được giảm tiếp tiền thuê đất đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.

Sửa đổi quy định về thủ tục giảm tiền thuê đất theo hướng đơn giản trong triển khai thực hiện (nội dung sửa đổi này cũng được áp dụng cho các trường hợp đủ điều kiện giảm tiền thuê đất trong năm 2012 nhưng chưa được xử lý do vướng mắc về hồ sơ).

Cho phép các chủ đầu tư dự án đã được nhà nước giao đất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ về nộp tiền sử dụng đất do có khó khăn về tài chính được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ bán hàng trong thời gian tối đa 24 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế. 

Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thời gian được gia hạn nộp tiền sử dụng đất cụ thể cho từng dự án sau khi báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp./.

Tin liên quan

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Bổ sung qui định về vốn mỏng
Thuế thu nhập doanh nghiệp: Bổ sung qui định về vốn mỏng

(VOV) -.Theo đó, không tính vào chi phí được trừ đối với phần chi trả lãi vay của khoản vay vốn vượt quá 4 lần vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Bổ sung qui định về vốn mỏng

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Bổ sung qui định về vốn mỏng

(VOV) -.Theo đó, không tính vào chi phí được trừ đối với phần chi trả lãi vay của khoản vay vốn vượt quá 4 lần vốn chủ sở hữu.

Kiến nghị áp thuế 10% với kinh doanh nhà ở xã hội
Kiến nghị áp thuế 10% với kinh doanh nhà ở xã hội

(VOV) - Việc làm này của Bộ Tài chính nhằm thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội.

Kiến nghị áp thuế 10% với kinh doanh nhà ở xã hội

Kiến nghị áp thuế 10% với kinh doanh nhà ở xã hội

(VOV) - Việc làm này của Bộ Tài chính nhằm thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội.

Dự kiến miễn thuế giá trị gia tăng đối với tiền lãi cho vay
Dự kiến miễn thuế giá trị gia tăng đối với tiền lãi cho vay

Lãi từ cho vay, mua trái phiếu, cổ tức từ cổ phiếu, các khoản thu bồi thường và thu tài chính khác dự kiến được miễn thuế giá trị gia tăng

Dự kiến miễn thuế giá trị gia tăng đối với tiền lãi cho vay

Dự kiến miễn thuế giá trị gia tăng đối với tiền lãi cho vay

Lãi từ cho vay, mua trái phiếu, cổ tức từ cổ phiếu, các khoản thu bồi thường và thu tài chính khác dự kiến được miễn thuế giá trị gia tăng