Lãi suất trên 15%/năm với các khoản vay đã giảm rõ rệt

Số liệu tổng hợp của 69 TCTD cho thấy, mức lãi suất trên 15%/năm giảm khoảng 65% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012.

Theo số liệu đến ngày 16/8/2012, tổng hợp của 69 TCTD (05 NHTM nhà nước, 27 NHTM cổ phần, 25 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 12 công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính), chiếm thị phần tín dụng 90%, thì: Dư nợ cho vay bằng VND có mức lãi suất dưới 10% chiếm tỷ trọng 4,1%, mức lãi suất từ 10%/năm đến 13%/năm chiếm tỷ trọng 20%; mức lãi suất trên 13%/năm đến 15%/năm chiếm tỷ trọng 51,3%; mức lãi suất trên 15%/năm chiếm tỷ trọng 24,6% (giảm khoảng 65% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012 và giảm thêm 4,5% so với ngày 03/8/2012).

Trong đó, lãi suất giảm mạnh nhất ở nhóm 5 NHTMNN (có tỷ trọng dư nợ cho vay với mức lãi suất trên 15%/năm là 6,2%), giảm khoảng 90% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012.

Ngày 7/7/2012, tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng trong 6 tháng đầu năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng rà soát và điều chỉnh giảm lãi suất của các khoản vay cũ về mức tối đa 15%/năm trên cơ sở khả năng tài chính./.