Làm thế nào để chuyển đổi số thực chất, hiệu quả và an toàn?

Làm thế nào để chuyển đổi số thực chất, hiệu quả và an toàn?

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Làm thế nào để huy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số, phát huy hiệu quả các dữ liệu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn đảm bảo an toàn an ninh mạng, bảo mật dữ liệu cá nhân, tổ chức? Mời quý độc giả cùng khách mời bàn luận về vấn đề này.