Lọc dầu Dung Quất không hoàn thành chỉ tiêu 2012

(VOV) - Các chỉ tiêu còn lại PVN đều hoàn thành kế hoạch đề ra và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2011.

Báo cáo tại buổi làm việc với Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ ngày 21/12, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Đỗ Văn Hậu cho biết: Trong năm 2012, ngoại trừ chỉ tiêu sản xuất xăng dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất không hoàn thành kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại Tập đoàn đều hoàn thành kế hoạch đề ra và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2011.

Các chỉ tiêu về tài chính (doanh thu, nộp Ngân sách Nhà nước, thu ngoại tệ) đạt cao hơn so với năm 2011, nguyên nhân là do: Tập đoàn thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng sản xuất (ngoại trừ xăng dầu); giá dầu thô trung bình năm 2012 tăng 2% so với cùng kỳ năm 2011 (118USD thùng/115,6 USD/thùng) và doanh thu từ hoạt động của các đơn vị dịch vụ dầu khí tăng 14% so với năm 2011; Công tác dịch vụ dầu khí tiếp tục phát triển mạnh; việc triển khai chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước” được thực hiện nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoan - ông Phùng Đình Thực, dù đạt được những kết quả khả quan, nhưng trong năm 2012 hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng còn gặp một số khó khăn.  Việc khắc phục các tồn tại sau giám sát đầu tư các dự án còn chậm và chưa được giải quyết dứt điểm, chủ đầu tư chưa chủ động giải quyết các vướng mắc triệt để dẫn đến chậm tiến độ, giảm hiệu quả đầu tư dự án. Tiêu thụ các sản phẩm mới gặp nhiều khó khăn do thị trường trong nước nhu cầu thấp, các chính sách hiện tại chưa đủ bắt buộc xã hội sử dụng nhiên liêu thân thiện với môi trường; Vốn đầu tư của Tập đoàn vào một số đơn vị không được hạch toán lợi nhuận hoặc chưa đem lại lợi nhuận do những yếu tố khách quan đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn;…

Ông Phùng Đình Thực đề nghị, Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ để có những cơ chế đặc thù cho Tập đoàn, tạo tiền đề phát triển trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vương Đình Huệ khẳng định, trong thời gian tới Bộ sẽ cùng với các Tập đoàn, Tổng Công ty nghiên cứu những cơ chế, chính sách tài chính phù hợp với định hướng phát triển chung của nền kinh tế đồng thời giúp các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước phát huy được sức mạnh của mình, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước./.