Mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, tỉnh An Giang

VOV.VN - UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 146/NQ-CP ngày 26/11/2021 quyết nghị mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức Lễ công bố khai trương thực hiện vào thời điểm và hình thức phù hợp.

UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật./.

Tin liên quan

Tạm dừng thông quan 3 ngày tại cửa khẩu Ái Điểm- Chi Ma
Tạm dừng thông quan 3 ngày tại cửa khẩu Ái Điểm- Chi Ma

VOV.VN - Chính quyền huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vừa có thông báo tạm dừng thông quan (điểm cặp chợ) cửa khẩu Ái Điểm phía bạn và cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn trong 3 ngày.

Tạm dừng thông quan 3 ngày tại cửa khẩu Ái Điểm- Chi Ma

Tạm dừng thông quan 3 ngày tại cửa khẩu Ái Điểm- Chi Ma

VOV.VN - Chính quyền huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vừa có thông báo tạm dừng thông quan (điểm cặp chợ) cửa khẩu Ái Điểm phía bạn và cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn trong 3 ngày.

Sử dụng mã QR cá nhân để ngăn “người không phận sự” vào cửa khẩu
Sử dụng mã QR cá nhân để ngăn “người không phận sự” vào cửa khẩu

VOV.VN - Kể từ ngày 30/8, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, TP. Lào Cai bắt đầu áp dụng quản lý người vào bằng thẻ có gắn mã QR cá nhân.

Sử dụng mã QR cá nhân để ngăn “người không phận sự” vào cửa khẩu

Sử dụng mã QR cá nhân để ngăn “người không phận sự” vào cửa khẩu

VOV.VN - Kể từ ngày 30/8, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, TP. Lào Cai bắt đầu áp dụng quản lý người vào bằng thẻ có gắn mã QR cá nhân.

Hơn 100 xe hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn
Hơn 100 xe hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn

VOV.VN - Đúng 8h sáng nay, phía Trung Quốc bắt đầu mở lại cửa khẩu và hoạt động xuất nhập khẩu tại Tân Thanh- Pò Chài đã trở lại bình thường.

Hơn 100 xe hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn

Hơn 100 xe hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn

VOV.VN - Đúng 8h sáng nay, phía Trung Quốc bắt đầu mở lại cửa khẩu và hoạt động xuất nhập khẩu tại Tân Thanh- Pò Chài đã trở lại bình thường.