Mỹ dành 42 triệu USD để hợp tác phát triển với Việt Nam

VOV.VN -Chiến lược xoay quanh 3 mục tiêu và được thực hiện trong 5 năm tới với trị giá 42 triệu USD

Tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa công bố Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia (CDCS) dành cho Việt Nam trong đó đề ra những định hướng cho các chương trình hỗ trợ của USAID tại Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2018. 

Chiến lược xoay quanh 3 mục tiêu và được thực hiện trong 5 năm tới gồm: Tăng cường quản trị nhà nước nhằm tạo ra sự tăng trưởng có sự tham gia của mọi thành phần; củng cố các hệ thống để cải thiện y tế và phúc lợi; và giải quyết các di sản chiến tranh để thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tại lễ công bố ngày 14/1/2014, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cảm ơn sự lỗ lực của USAID trong việc xây dựng Chiến lược hợp tác Phát triển Quốc gia của Hoa Kỳ tại Việt Nam cho giai đoạn 2014 – 2018. Tuyên bố đã xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, định hình khuôn khổ hợp tác song phương cho giai đoạn mới cũng như hướng phát triển trong những năm tới trong đó bao gồm: hợp tác kinh tế, giáo dục và đào tạo, môi trường và y tế. Chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 7/2013 đã tạo mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việc khởi động Chiến lược hợp tác Phát triển Quốc gia của Hoa Kỳ tại Việt Nam cho giai đoạn 2014 – 2018 là việc cụ thể hóa quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ. 

Dự án tăng cường quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng bền vững và sâu rộng hơn sẽ giúp các cơ quan Việt Nam có năng lực tốt hơn, đặc biệt trong cải cách thể chế kinh tế, một trong ba đột phá mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để Việt Nam tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh một cách tốt hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giám đốc USAID Việt Nam ông Joakim Parker cho rằng, Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng toàn diện là một ví dụ cụ thể cho việc Hoa Kỳ đang đưa nội dung trong chiến lược vào triển khai trong thực tế. Dự án này trực tiếp hỗ trợ tăng trưởng bền vững và sâu rộng, bao gồm lĩnh vực thương mại, đồng thời giải quyết các vấn đề phát triển liên quan đến phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Hoa Kỳ hi vọng, dự án sẽ hỗ trợ mong muốn của Việt Nam trở thành một đối tác quốc tế có trách nhiệm và có sự tham gia của mọi thành phần.

Dự án này là sự tiếp nối những thành công của chương trình hỗ trợ quản trị nhà nước và tăng trưởng kinh tế của USAID tại Việt Nam. Dự án sẽ tập trung vào cải thiện các quá trình xây dựng chính sách tại Việt Nam nhằm hỗ trợ cải thiện môi trường thể chế và quản lý công, đồng thời tăng cường việc giám sát, quản lý hoạt động và các cơ chế giải trình trách nhiệm của chính phủ. Dự án sẽ bao gồm hỗ trợ nâng cao năng lực có liên quan đến Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Toàn bộ các hoạt động trong dự án này cũng sẽ được thiết kế để tăng cơ hội tham gia về kinh tế và xã hội cho các nhóm dân cư như phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Dự án kéo dài 5 năm với trị giá 42 triệu USD, sẽ được triển khai bởi một nhóm các tổ chức quốc tế do Chemonics International đứng đầu, thông qua một quá trình đấu thầu cạnh tranh. Dự án sẽ hợp tác trực tiếp với Quốc hội, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tư pháp của Việt Nam.

Ba mục tiêu hỗ trợ cho mục tiêu tổng quát Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia dành cho Việt Nam:

- Tăng cường quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng bền vững và sâu rộng hơn. USAID sẽ tập trung giải quyết những hạn chế trong quản trị nhà nước cản trở sự tăng trưởng. Hỗ trợ của USAID sẽ tập trung vào các lĩnh vực thương mại và sức cạnh tranh liên quan đến Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) hiện đang đàm phán cũng như liên quan đến các hiệp định khác, đồng thời tăng cường quản trị nhà nước ở cả cấp Trung ương và cấp địa phương nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của khu vực tư nhân và thúc đẩy sự tham gia rộng hơn của mọi thành phần vào các hoạt động kinh tế. Với mục tiêu này, USAID cũng sẽ xây dựng các quan hệ đối tác sáng tạo đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo đại học.

- Nâng cao năng lực để bảo vệ và cải thiện sức khỏe và phúc lợi, USAID sẽ hỗ trợ nhằm củng cố hệ thống chăm sóc y tế để chính phủ Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS một cách hiệu quả với nguồn tài chính trong nước.

- Thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam – Hoa Kỳ thông qua giải quyết các di sản chiến tranh để thúc đẩy quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và mang lại lợi ích cho các nhóm dân cư bị tác động bởi tồn dư dioxin và bom mìn chưa nổ, hiện là mối đe dọa về sức khỏe môi trường và kinh tế. USAID sẽ hoàn thành xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng và có kế hoạch đánh giá ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa./.