Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đứng đầu về cải cách hành chính

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước lần thứ 5 liên tiếp giữ vị trí đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) – PAR Index 2019.

Sáng nay (19/5), tại Trụ sở Chính phủ diễn ra hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (PAR Index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS 2019). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính của các bộ.

Ngân hàng Nhà nước giữ top đầu bộ, ngành

Theo kết quả PAR Index 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng (với 95,4 điểm). Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp đơn vị này giữ vị trí đứng đầu về chỉ số CCHC. Đứng thứ hai Chỉ số CCHC là Bộ Tài chính (với 94,77 điểm) và thứ ba là Bộ Tư pháp (90,12 điểm); Trong khi đó, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đứng áp chót bảng xếp hạng.

Chỉ số CCHC năm 2019 thực hiện đối với 17 bộ, tập trung vào 2 nhóm điểm: Nhóm A đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 90% gồm 3 đơn vị là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp;

Nhóm B đạt kết quả từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội , Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải.

Theo Bộ Nội vụ, đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo Chỉ số CCHC, năm 2019 là năm đầu tiên đánh giá tiêu chí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kết quả cho thấy, có 15/17 bộ đạt tỷ lệ điểm số; Chỉ có Bộ Giao thông và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội không đạt số điểm tại tiêu chí thành phần “Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa”.

“Kết quả Chỉ số thành phần tiếp tục cho thấy các bộ còn nhiều tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nội dung công bố, công khai TTHC và Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Tỷ lệ điểm số đánh giá tác động của cải cách TTHC qua điều tra xã hội học tuy có cao hơn năm 2018, tuy nhiên vẫn có giá trị dưới 80%. Tỷ lệ điểm số trung bình mà các bộ nhận được qua điều tra xã hội học là 76,28%”, đại diện Bộ Nội vụ nêu rõ.

Quảng Ninh đứng đầu CCHC các tỉnh, thành

Trong khi đó, đối với nhóm các tỉnh, thành phố, Quảng Ninh giữ vị trí dẫn đầu (với 90,09 điểm). Đây là lần thứ 3 liên tiếp Quảng Ninh giữ vị trí dẫn đầu và năm 2019 cũng là tỉnh duy nhất trên cả nước có số điểm xếp hạng trên 90 điểm. Tiếp theo là Hà Nội (84,64 điểm) và Đồng Tháp (84,43 điểm).

Toàn cảnh hội nghị

“Đáng chú ý là khoảng cách kết quả chỉ số giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất bảng xếp hạng là 16,22%, thu hẹp đáng kể so với các năm trước. Năm 2018, chênh lệch là 19,53%; năm 2017 là 29,76% và năm 2016 là 27,77%”, đại diện Bộ Nội vụ đánh giá.

Quảng Ninh là một trong 3 tỉnh, thành phố được chọn thí điểm cung cấp một số dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Thực hiện thí điểm mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh đầu tiên trong cả nước, trên cơ sở hơp nhất các cơ quan báo chí cấp tỉnh; tiên phong đăng ký thí điểm hợp nhất các sở, ngành có chức năng tương đồng theo chủ trương của Trung ương.

Kết quả cải cách đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh, được người dân, doanh nghiệp đánh giá rất cao./.

Viết bình luận