Người lao động bị ảnh hưởng dịch tại Vĩnh Long được vay 100 triệu đồng để tái sản xuất

VOV.VN - Người lao động vay là các cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, khai thác nuôi trồng thủy hải sản.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Đề án cho vay đối với cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định của Đề án, mỗi cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được vay tối đa là 100 triệu đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu của Đề án là tạo điều kiện cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch, mất việc làm, phải chuyển đổi nghề; qua đó từng bước nâng cao điều kiện sống của người dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ góp phần hạn chế thất nghiệp, ổn định xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến đề án giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi đại dịch. Góp phần duy trì và giảm tỷ lệ thất nghiệp hàng năm của tỉnh ở mức dưới 3% (trong giai đoạn 2021 - 2025) và những năm tiếp theo.

Người lao động vay là các cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh như: Kinh doanh thương mại - dịch vụ thuộc các lĩnh vực ăn uống, buôn bán nhỏ lẻ, du lịch, đồ dùng, tạp hóa, trang thiết bị, dịch vụ, vận chuyển...; Chăn nuôi, trồng trọt, khai thác nuôi trồng thủy hải sản.

Đối tượng cho vay phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có nhu cầu vay vốn để chuyển đổi việc làm, hoặc duy trì và mở rộng việc làm, có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (UBND xã, phường, thị trấn) nơi thực hiện dự án; Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

Mỗi khách hàng được vay tối đa là 100 triệu đồng trong thời gian 5 năm với lãi suất ưu đãi. Dự kiến tổng nguồn vốn thực hiện Đề án là 60 tỷ đồng./. 

Tin liên quan

Hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất hậu dịch Covid-19: Cần thực hiện giải pháp “5T”
Hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất hậu dịch Covid-19: Cần thực hiện giải pháp “5T”

VOV.VN - Việc lỡ nhịp so với các nước xung quanh, khiến các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã bị lỡ mất khoảng 20% cơ hội thị trường. Đây là thời điểm DN tái sản xuất, tăng tốc kinh doanh, tuy nhiên, Chính phủ cần thực hiện giải pháp “5T” để hỗ trợ DN vượt khó.

Hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất hậu dịch Covid-19: Cần thực hiện giải pháp “5T”

Hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất hậu dịch Covid-19: Cần thực hiện giải pháp “5T”

VOV.VN - Việc lỡ nhịp so với các nước xung quanh, khiến các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã bị lỡ mất khoảng 20% cơ hội thị trường. Đây là thời điểm DN tái sản xuất, tăng tốc kinh doanh, tuy nhiên, Chính phủ cần thực hiện giải pháp “5T” để hỗ trợ DN vượt khó.

Nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản tại Bắc Giang
Nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản tại Bắc Giang

VOV.VN - Bắc Giang hiện có nhiều mặt hàng đến vụ thu hoạch, lớn nhất vải thiều đã vào vụ sớm cần có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ.

Nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản tại Bắc Giang

Nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản tại Bắc Giang

VOV.VN - Bắc Giang hiện có nhiều mặt hàng đến vụ thu hoạch, lớn nhất vải thiều đã vào vụ sớm cần có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ.