NHNN hướng dẫn việc đấu thầu, mua, bán vàng miếng

(VOV) -Trước mắt, loại vàng miếng giao dịch mua bán với NHNN là vàng miếng SJC

Hôm nay (12/3), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư 06/2013/TT-NHNN áp dụng đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động mua, bán vàng miếng của NHNN.

Theo đó, về thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN, các TCTD, doanh nghiệp đã được NHNN cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng có nhu cầu tham gia giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN sẽ nộp hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho TCTD, doanh nghiệp bằng văn bản về việc xác nhận thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng.

Về người đại diện giao dịch, giao dịch mua, bán vàng miếng giữa TCTD, doanh nghiệp với NHNN được thực hiện thông qua người đại diện giao dịch của TCTD, doanh nghiệp. Người đại diện giao dịch hợp pháp của TCTD, doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của TCTD, doanh nghiệp. Mỗi TCTD, doanh nghiệp được phép đăng ký tối đa 03 (ba) người đại diện giao dịch và chỉ được phép cử 01 (một) người đại diện giao dịch theo danh sách đã đăng ký để tham gia trong một lần giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN.

Thông tư 06/2013/TT-NHNN quy định loại vàng miếng giao dịch là vàng miếng hàm lượng 99,99%, loại 1 lượng do NHNN cho phép sản xuất hoặc tổ chức sản xuất trong các thời kỳ.

Trong thời gian trước mắt, loại vàng miếng giao dịch mua bán với NHNN là vàng miếng do NHNN tổ chức sản xuất (vàng miếng SJC). Tùy điều kiện thực tế, trong trường hợp cần thiết, NHNN có thể xem xét mua bán các loại vàng miếng khác do NHNN đã cho phép sản xuất trong các thời kỳ. Loại vàng miếng giao dịch cụ thể được thông báo cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong thông báo mua, bán vàng miếng hoặc thông báo đấu thầu mua, bán vàng miếng của NHNN.

Thông tư 06/2013/TT-NHNN cũng quy định hình thức mua, bán vàng miếng gồm hình thức mua, bán trực tiếp và mua bán qua hình thức đấu thầu theo giá hoặc đấu thầu theo khối lượng.

Quy trình mua, bán trực tiếp hoặc qua hình thức đấu thầu gồm các bước: NHNN thông báo; TCTD, doanh nghiệp đặt cọc; NHNN kiểm tra và thông báo tư cách tham gia của TCTD, doanh nghiệp; NHNN thông báo giá mua, bán; TCTD, doanh nghiệp đăng ký khối lượng mua, bán hoặc nộp phiếu dự thầu; Ngân hàng Nhà nước xét thầu (đối với hình thức đấu thầu); Ngân hàng Nhà nước thông báo ngừng mua, bán, hủy thầu (nếu có); NHNN xác định, thông báo khối lượng mua, bán với từng TCTD, doanh nghiệp, công bố kết quả đấu thầu; Xác nhận giao dịch;  Thanh toán tiền và giao, nhận vàng miếng; Xử lý  tiền đặt cọc.

Về thời hạn thanh toán và giao vàng, đối với trường hợp NHNN bán vàng, thời hạn thanh toán tiền mua vàng chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch (T+1), thời hạn giao vàng là ngày làm việc tiếp theo ngày thanh toán đầy đủ tiền mua vàng;

Đối với trường hợp NHNN mua vàng, thời hạn giao vàng chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch (T+1); thời hạn thanh toán là ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày giao vàng đầy đủ.

Đồng thời, căn cứ vào mục tiêu điều hành chính sách và diễn biến thị trường vàng trong từng thời kỳ, NHNN có thể quyết định thời hạn giao vàng  khác với thời hạn quy định nêu trên tại thông báo mua, bán vàng miếng hoặc thông báo đấu thầu cho các TCTD và doanh nghiệp.

Ngoài các quy định trên, Thông tư quy định xử lý tiền đặt cọc của TCTD, doanh nghiệp, trách nhiệm của các TCTD, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc có liên quan của NHNN trong việc hoạt động mua, bán vàng miếng giữa NHNN với các TCTD, doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 13/3/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng
Thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng

(VOV) -Ngày 12/3, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-NHNN thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng của NHNN.

Thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng

Thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng

(VOV) -Ngày 12/3, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-NHNN thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng của NHNN.