Phát triển thương hiệu cá ngừ Phú Yên ra thị trường quốc tế

Theo đó, từ nay đến tháng 5/2014 Phú Yên sẽ đầu tư để phát triển nghề đánh bắt cá Ngừ của Phú Yên theo hướng ổn định, bền vững…

Ngày 6/6 Hội đồng khoa học công nghệ Phú Yên đã chính thức xét duyệt và cho triển khai đề tài “Nguyên cứu  áp dụng các kỹ thuật và quy trình quản lý sản phẩm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ và phát triển nhãn hiệu tập thể cá Ngừ Phú Yên” (Phú Yên TuNa) với tổng kinh phí trên 1,44 tỷ đồng. 

Nghề đánh bắt cá Ngừ của Phú Yên sẽ phát triển theo hướng bền vững

Theo đó, từ nay đến tháng 5/2014 Phú Yên sẽ đầu tư để phát triển thương hiệu cá ngừ Phú Yên đến các thị trường trong nước và quốc tế; phát triển nghề đánh bắt cá Ngừ của Phú Yên theo hướng ổn định, bền vững; nâng cao chất lượng sản phẩm cá ngừ.

Đồng thời sử dụng và quản lý hiệu quả nhãn hiệu tập thể cá ngừ đại dương Phú Yên; xây dựng các điều kiện cần thiết để đăng ký độc quyền nhãn hiệu tập thể cá ngừ Phú Yên tại 10 nước có nhập khẩu cá ngừ Phú Yên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên