PVN vượt tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

VOV.VN -Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 745,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch


Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Lê Minh Hồng vui mừng cho biết, năm 2014, Tập đoàn hoàn thành toàn diện, về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt về đích trước 41 ngày, đạt 745,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch, nộp NSNN đạt hơn 178 nghìn tỷ, vượt 37,6 nghìn tỷ so với kế hoạch.

Gia tăng trữ lượng dầu khí về đihs trước kế hoạch 2 tháng, đạt 48,11 triệu tấn quy đổi, bằng 137,5% kế hoạch.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu về đích trước kế hoạch 22 ngày, đạt 27,6 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 17,39 triệu tấn, bằng 107,2% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí đạt 10,20 tỷ m3, bằng 107,4% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu sản xuất điện, đạm, xăng dầu cũng về đích sớm, và đều đạt trên 100% kế hoạch.

Hoạt động dịch vụ dầu khí tiếp tục được duy trì phát triển, doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2014 đạt 240,7 nghìn tỷ đồng bằng 109% kế hoạch, hiếm 32% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Về công tác đầu tư, năm 2014, PVN đã giải ngân các dự án đạt trên 81 nghìn tỷ, hoàn thành và đưa vào vận hành 37 công trình, trong đó có 8 mỏ dầu khí mới, nhà máy thuỷ điện Đăkđrinh, 2 tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vào vận hành thử nghiệm...

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 12,5%. Nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của Vietsovpetro đạt 14,8%. 

PVN cũng đã cổ phần hoá và chào bán 128,9 triệu cổ phần của Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau ra công chúng; hoàn thành chuyển giao Công ty TNHH MTV Khu Công nghiệp Lai Vu cho UBND tỉnh Hải Dương; Thực hiện thoái vốn tại PETROSETCO, PVTrans; Thành lập các Ban chỉ đạo cổ phần hoá tại một số đơn vị như BSR, PVPower, PVOil và DQS./.

Viết bình luận