Quảng Bình công bố Kế hoạch hành động REDD+ phát triển rừng bền vững

VOV.VN - Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Quảng Bình được phê duyệt và triển khai nhằm phát triển rừng bền vững

 

Tại Quảng Bình, hôm nay (3/6) - UBND tỉnh phối hợp với Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam công bố Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 (PRAP Quảng Bình). Kế hoạch được UBND tỉnh này phê duyệt ngày 25/04/2016.

REDD+ là sáng kiến nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển để giảm phát thải khí nhà kính thông qua 5 nhóm hoạt động, gồm: Giảm phát thải từ mất rừng; Giảm phát thải từ suy thoái rừng; Bảo tồn trữ lượng các-bon rừng; Quản lý rừng bền vững và Tăng cường trữ lượng các-bon rừng.

PRAP Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 được tập trung thực hiện tại 19 xã ưu tiên thuộc sáu huyện (Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa), bao gồm ba hợp phần chính là: Quản lý, phát triển rừng; Xã hội và Môi trường; Các vấn đề liên quan đến quản lý.

Với nguồn vốn 450 tỷ đồng từ các tổ chức phi chính phủ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, PRAP Quảng Bình được xây dựng nhằm mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng, suy thoái rừng, tăng cường trữ lượng các-bon rừng, bảo tồn trữ lượng các-bon rừng và quản lý rừng bền vững phù hợp với mục tiêu của Chương trình hành động REDD+ quốc gia, đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững của tỉnh.

Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Quảng Bình được phê duyệt và triển khai nhằm tạo ra những kết quả thiết thực, tiến tới chi trả thí điểm REDD+, phát triển rừng bền vững, đóng góp có hiệu quả vào giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Sau Lâm Đồng và Điện Biên, Quảng Bình là tỉnh thứ ba phê duyệt Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên