Quảng Bình công khai 84 doanh nghiệp nợ thuế

VOV.VN - Đến cuối tháng 5, tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 491 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh đã công khai tên 84 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền lớn.

Trong số này, một số đơn vị gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ, khả năng thanh toán thấp dẫn đến nợ thuế như: Công ty Cổ phần sản xuất Vật liệu xây dựng Cosevco I nợ gần 60 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình gần 30 tỷ đồng; Công ty TNHH Việt Hà nợ gần 10 tỷ đồng …

Cục Thuế Quảng Bình công khai 84 doanh nghiệp nợ thuế lớn.

Một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến giải thể, phá sản hoặc tự bỏ kinh doanh nợ thuế như: Chi nhánh Công ty TNHH Hà Thành; Liên doanh VINASIAM; Công ty Đường Quảng Bình; Tổng Công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát; Công ty Cổ Phần Tân Quang Thành - Quảng Bình 4...

Một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản, khu nghỉ dưỡng chậm triển khai làm phát sinh khoản nợ tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản …

Ông Đoàn Vỹ Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình cho biết, Cục Thuế đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định: “Thực tế, các doanh nghiệp chây ỳ đó, cơ quan Thuế đã cưỡng chế hóa đơn của các đơn vị này rồi, đây là hình thức cưỡng chế cao nhất của cơ quan Thuế. Sau đó có các kiến nghị, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, thu hồi các giấy phép khai thác”./.

Viết bình luận