Quy định mới về chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai

VOV.VN -Nghị định số 76/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản vừa chính thức có hiệu lực. 

Từ ngày 1/11/2015, Nghị định số 76/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực. Trong đó, Nghị định quy định rõ về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.


Cụ thể: Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng mua bán, thuê mua cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận.

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; đối với trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó.

Về trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. Cụ thể: Theo Điều 9 của Nghị định này, văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai, bên đề nghị cấp giấy chứng nhận phải nộp thêm cho cơ quan cấp giấy chứng nhận các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đã ký lần đầu với bên cho thuê mua (bản chính) hoặc Văn bản chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng đã có xác nhận của bên cho thuê mua (bản chính)./.

Tin liên quan

Thẩm tra Dự án luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Thẩm tra Dự án luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

VOV.VN -Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài ở dự thảo Luật (sửa đổi) sẽ được mở rộng đáng kể.

Thẩm tra Dự án luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Thẩm tra Dự án luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

VOV.VN -Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài ở dự thảo Luật (sửa đổi) sẽ được mở rộng đáng kể.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

VOV.VN-Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự...

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

VOV.VN-Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự...

5 điểm cần lưu ý trong Luật Kinh doanh bất động sản mới
5 điểm cần lưu ý trong Luật Kinh doanh bất động sản mới

VOV.VN -Bộ Xây dựng lưu ý 5 điểm để đảm bảo các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản không bị gián đoạn.

5 điểm cần lưu ý trong Luật Kinh doanh bất động sản mới

5 điểm cần lưu ý trong Luật Kinh doanh bất động sản mới

VOV.VN -Bộ Xây dựng lưu ý 5 điểm để đảm bảo các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản không bị gián đoạn.

Cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

VOV.VN-Nhiều ý kiến đóng góp cho phần cần xem xét kỹ trước khi bỏ quy định các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch.

Cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

VOV.VN-Nhiều ý kiến đóng góp cho phần cần xem xét kỹ trước khi bỏ quy định các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch.