Quy trình giải quyết các thủ tục đầu tư phải có thời hạn cụ thể

VOV.VN - Chiều nay (4/12), Hội nghị lần thứ 2 - Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc sau một ngày làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM chỉ đạo Đảng bộ Thành phố đã yêu cầu thành phố phải quyết liệt hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới, bởi đến thời điểm này vẫn còn 6 xã thuộc 3 huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới là chậm. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng phải tập trung thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2020 và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm giải ngân chậm.

Thành phố đã đề ra mục tiêu đến tháng 10 giải ngân đạt 80% nhưng hết tháng 11 mới đạt 60%. Theo UBND TP.HCM, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm chủ yếu ở vốn ODA khi đến nay mới chỉ giải ngân được 32% nguồn vốn này (cả nước là 60%), điểm nghẽn chính là giải ngân vốn của tuyến Metro và Thành phố vẫn đang nỗ lực kiến nghị với Chính phủ, với bộ ngành liên quan.

Hội nghị thống nhất cao với chủ đề của năm 2021 là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” và mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 6% trở lên.

Ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, cải thiện môi trường đầu tư phải gắn với 5 yếu tố cụ thể, trong đó đặc biệt quan tâm đến thời hạn giải quyết các thủ tục đầu tư: “Cải thiện môi trường đầu tư yêu cầu, các quy trình giải quyết phải có thời hạn, có địa chỉ của người chịu trách nhiệm, có sự tham gia ý kiến của doanh nghiệp trong quá trình làm việc và hoàn thiện môi trường đầu tư, có sự tham gia giám sát của HĐND và MTTQ và cuối cùng là có chế tài thưởng, phạt”.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế trong điều kiện hiện nay. Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, thành phố phải thực hiện một số giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tập trung kiểm soát dịch Covid-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế. Người đứng đầu cấp ủy các cấp, nhất là cấp quận huyện, xã phường phải chịu trách nhiệm cao nhất trong tổ chức phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; áp dụng nghiêm phương châm 5 tại chỗ và 4 nguyên tắc trong phòng chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một tổ chiến đấu, mỗi quận huyện là một pháo đài vững chắc phòng chống dịch...

 Thành phố tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh; triển khai thực hiện chính quyền đô thị; giải quyết các vấn đề mà người dân vẫn đang bức xúc, lo lắng; tăng cường đối thoại và gỡ khó cho doanh nghiệp…

“Chúng ta lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố năm 2021. Xây dựng các nhóm chương trình phát triển thành phố trong thời gian tới, theo hướng đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý. Vấn đề nữa là khẩn trương xây dựng gói hỗ trợ doanh nghiệp trình HĐND thành phố cho ý kiến nhằm giúp doanh nghiệp duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh”, ông Nguyễn Văn Nên nói./.

Tin liên quan

Cần giảm thủ tục để tăng hiệu quả đầu tư công?
Cần giảm thủ tục để tăng hiệu quả đầu tư công?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kiến nghị, để tăng hiệu quả đầu tư công, phải đơn giản hóa thủ tục, chú trọng chất lượng, đầu tư có trọng điểm, xoáy vào "lõi nghèo".

Cần giảm thủ tục để tăng hiệu quả đầu tư công?

Cần giảm thủ tục để tăng hiệu quả đầu tư công?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kiến nghị, để tăng hiệu quả đầu tư công, phải đơn giản hóa thủ tục, chú trọng chất lượng, đầu tư có trọng điểm, xoáy vào "lõi nghèo".

Một dự án đầu tư vẫn phải trải qua 25 thủ tục hành chính lớn
Một dự án đầu tư vẫn phải trải qua 25 thủ tục hành chính lớn

VOV.VN - Cần sớm thay đổi những quy định trong Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp cho phù hợp mới xóa bỏ tận gốc rào cản kinh doanh, đầu tư.

Một dự án đầu tư vẫn phải trải qua 25 thủ tục hành chính lớn

Một dự án đầu tư vẫn phải trải qua 25 thủ tục hành chính lớn

VOV.VN - Cần sớm thay đổi những quy định trong Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp cho phù hợp mới xóa bỏ tận gốc rào cản kinh doanh, đầu tư.

Thủ tục rườm rà 'làm khó' doanh nhân Việt kiều về nước đầu tư?
Thủ tục rườm rà 'làm khó' doanh nhân Việt kiều về nước đầu tư?

VOV.VN - Theo các doanh nhân Kiều bào, họ rất mong được về nước đầu tư nhưng thực sự họ cảm thấy khó khăn khi vẫn còn nhiều thủ tục rườm rà…

Thủ tục rườm rà 'làm khó' doanh nhân Việt kiều về nước đầu tư?

Thủ tục rườm rà 'làm khó' doanh nhân Việt kiều về nước đầu tư?

VOV.VN - Theo các doanh nhân Kiều bào, họ rất mong được về nước đầu tư nhưng thực sự họ cảm thấy khó khăn khi vẫn còn nhiều thủ tục rườm rà…