Ra mắt 3 Tổng cục Lâm nghiệp, Thủy sản và Thủy lợi

Chiều 16/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập 3 Tổng cục trực thuộc Bộ gồm: Kiểm lâm, Thủy sản và Thủy lợi.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đến dự và giao nhiệm vụ cho các Tổng cục.

Ngày 10/9/2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định cho phép thành lập 3 Tổng cục trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: Tổng  cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Thủy sản. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/3/2010.

Ba Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cử đứng đầu 3 Tổng cục. Ông Hứa Đức Nhị giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Ông Đào Xuân Học là Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy Lợi; Ông Vũ Văn Tám giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Trụ sở chính của 3 Tổng cục ở số 2 Ngọc Hà, và số 10 Nguyễn Công Hoan – Hà Nội….

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: đây là sự kiện quan trọng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một Bộ kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực có vai trò quan trọng  sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá (CNH- HĐH), nhất là trong phòng chống biến đổi khí hậu.

Việc thành lập 3 Tổng cục nhằm tăng cường chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Lâm nghiệp - Thuỷ lợi - Thủy sản, góp phần phát triển ngành bền vững và hiệu quả. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: "Nông nghiệp là ngành có tính chất nền tảng, là mặt trận hàng đầu, là cơ sở của CNH- HĐH đất nước. Nông thôn là lực lượng để bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước. Khi nghiên cứu xây dựng Nghị quyết Trung ương về Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn và nay tổ chức thực hiện, chúng ta càng thấy vai trò của ngành Nông nghiệp và vị thế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan trọng, có tính chất quyết định đến sự phát triển của đất nước. Cho nên Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn phải lấy CNH- HĐH để làm công cụ xây dựng và phát triển ngành của mình; và ngược lại ngành này, lĩnh vực này lại trở lại phục vụ CNH- HĐH  đất nước"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên