Ra mắt Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức lễ ra mắt và công bố thương hiệu Petrolimex.

Thực hiện Quyết định số 828/QÐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam để hình thành Tập đoàn xăng dầu đa sở hữu.

Theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ÐHÐCÐ ngày 20/11/2011 của Ðại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, từ ngày 1/12/2011, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần và các quy định pháp luật có liên quan, kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam theo các quy định của pháp luật.

Tại lễ ra mắt, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố chính thức áp dụng hệ thống nhận diện mới của thương hiệu Petrolimex trong toàn hệ thống từ Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến các công ty con - đơn vị thành viên Petrolimex tại Việt Nam và nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên