Sắp đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội

Sắp đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày 11/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, phát hành ngày 13/8/2009 và ngày đáo hạn là 13/8/2011. Trái phiếu sẽ được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ, thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. Sau khi phát hành, trái phiếu được niêm yết tại sàn Hà Nội.

Phương thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.

Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp. Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu.

Thời hạn nộp phiếu dự thầu: trước 14h00 ngày 11/8./.

PV

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN