Sau tiêu cực mua “lốt” xe, Bộ GTVT chặn việc xin-cho luồng tuyến

VOV.VN -Doanh nghiệp vận tải thay vì chờ các Sở GTVT chấp thuận cho phép vào khai thác tuyến thì sẽ được kiểm tra năng lực, đấu thầu công khai.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa ban hành Thông tư 60 chỉnh sửa quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Theo đó, từ 1/1/2016, doanh nghiệp vận tải thay vì chờ các Sở GTVT chấp thuận cho phép vào khai thác tuyến thì sẽ được kiểm tra năng lực, đấu thầu công khai.

Các Sở Giao thông vận tải phải công khai quy hoạch luồng tuyến vận tải và công bố doanh nghiệp đăng ký hoạt động vào tuyến xe đó sau khi nhận được đơn đăng ký. Nếu có từ 2 doanh nghiệp đăng ký trở lên thì các Sở GTVT sẽ phải tổ chức đấu thầu công khai.

Theo quy định, trước đây, doanh nghiệp vận tải muốn đưa xe hoạt động tại các bến xe phải được sự chấp thuận của Sở Giao thông vận tải tại hai đầu bến. Điều này làm phát sinh việc "xin - cho" với cơ quan quản lý. Do chưa có quy hoạch nên cơ quan quản lý được quyền cho phép xe vào bến hay không theo đặc điểm địa phương.

Thông tư cũng nêu rõ, trường hợp đăng ký khai thác tuyến không thành công, Sở Giao thông vận tải phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và nêu rõ lý do.

Sau khi Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến, trong thời hạn 5 ngày làm việc, Sở GTVT phải kiểm tra hồ sơ.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc tiếp theo phải công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở GTVT về việc doanh nghiệp, HTX đăng ký khai thác tuyến thành công hoặc không thành công. Trường hợp đăng ký khai thác tuyến không thành công, Sở GTVT phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, HTX và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của đăng ký đầu tiên mà có từ 2 doanh nghiệp, HTX trở lên (tính cho cả hai đầu tuyến) đăng ký khai thác trùng tuyến và giờ xe chạy, trong thời hạn 2 ngày làm việc tiếp theo, Sở GTVT hai đầu tuyến phải công bố công khai trên Trang thông tin điện tử và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, HTX biết việc tổ chức lựa chọn khai thác tuyến theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trường hợp chỉ có 1 doanh nghiệp, HTX đăng ký khai thác tuyến thành công, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký thành công được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở GTVT, doanh nghiệp, HTX đã đăng ký thành công nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định về Sở GTVT. Hết thời hạn trên, nếu doanh nghiệp, HTX không nộp hồ sơ, coi như doanh nghiệp, HTX tự hủy bỏ đăng ký. 

Thông tư này có hiệu lực từ 1/1/2016.

Tin liên quan

Đổi “lốt” xe, hái ra tiền
Đổi “lốt” xe, hái ra tiền

Với xe khách, giờ xe xuất bến quyết định khách đông hay vắng. Sở hữu giờ đẹp đồng nghĩa với việc hái ra tiền.

Đổi “lốt” xe, hái ra tiền

Đổi “lốt” xe, hái ra tiền

Với xe khách, giờ xe xuất bến quyết định khách đông hay vắng. Sở hữu giờ đẹp đồng nghĩa với việc hái ra tiền.