Sẽ lập Ban chỉ đạo quốc gia về vốn ODA

Ban Chỉ đạo sẽ do 1 Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Tổ công tác vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ thành Ban Chỉ đạo quốc gia về vốn ODA, trình Thủ tướng trước 31/7/2012. Ban Chỉ đạo sẽ do 1 Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao cho Bộ KH&ĐT chủ trì, có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương (cơ quan chủ quản các chương trình, dự án) rà soát, kiện toàn bộ máy của các Ban Quản lý dự án ODA theo hướng hoạt động độc lập, chuyên nghiệp; có đánh giá về năng lực quản lý và tổ chức thực hiện của chủ dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt danh mục chương trình, dự án.

9 dự án chậm tiến độ gồm: Dự án Phát triển hệ thống cấp nước; Dự án Phát triển công nghệ thông tin; Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải; Dự án Cạnh tranh nông nghiệp; Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai; các Dự án Giao thông đô thị thành phố Hà Nội; Dự án Hiện đại hóa hệ thống thông tin tài chính; Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học và Dự án Hiện đại hóa hệ thống thuế.

Trước đó, hôm 10/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp giữa các Bộ: Giao thông -Vận tải, Kế hoạch-Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và các ngành có liên quan về tình hình triển khai thực hiện giải ngân Dự án ODA nói chung và tình hình triển khai thực hiện 9 Dự án giải ngân chậm trong năm 2012 do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
 
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các công việc và cam kết giải ngân 9 dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, đảm bảo trong năm 2012 đưa các dự án này ra khỏi danh sách các dự án giải ngân chậm.
 
Bộ Kế hoạch-Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý ODA của Chính phủ làm việc với WB để thống nhất các vấn đề liên quan đến việc hạn chế gia hạn, bổ sung vốn cho các dự án (không bổ sung vốn đối với các dự án không thực hiện đúng tiến độ và chưa giải ngân được 50% số vốn cam kết).
 
Đối với các dự án đang triển khai, nếu bắt buộc phải gia hạn cần làm rõ lý do, kiểm điểm trách nhiệm của cơ quan chủ quản cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên