Tạm ngừng thành lập mới tập đoàn kinh tế Nhà nước

Đến nay, qui mô của các TĐKTNN tăng khá nhanh nhưng chưa có tập đoàn nào được xếp hạng khu vực và quốc tế.

Đây là một trong những kiến nghị của Bộ Kế hoạch-Đầu tư đưa ra tại Hội nghị sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế Nhà nước diễn ra sáng 9/12 tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Đặng Huy Đông, việc tạm ngừng thành lập mới TĐKT NN để tập trung hoàn thiện khung pháp luật và tái cấu trúc các TĐKTNN đã được thí điểm thành lập.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị

Đến nay, đã có 12 TĐKTNN được hình thành nhưng những nội dung thí điểm áp dụng đối với các TĐKTNN vẫn chưa được triển khai thực hiện; việc tổ chức, hoạt động, quản lý, giám sát các tập đoàn này còn nhiều vấn đề đặt ra.

“Cần tạm ngừng việc thí điểm thành lập mới TĐKTNN trong 2-3 năm tới để tập trung hoàn thiện khung pháp luật và cơ cấu tổ chức, việc quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước cùng với việc tái cấu trúc TĐKTNN đã được thí điểm thành lập” – Thứ trưởng Đông nhấn mạnh.

Song song với đó, theo Bộ Kế hoạch-Đầu tư, cần đẩy mạnh tái cấu trúc TĐKTNN theo hướng không duy trì mô hình TĐKTNN kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực; đồng thời điều chỉnh, sắp xếp lại lĩnh vực đầu tư, giảm bớt số lượng ngành liên quan đến của TĐKTNN để tập trung hơn nữa vào một số công đoạn, khâu then chốt trong ngành, lĩnh vực kinh doanh chính.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch-Đầu tư, hầu hết các TĐKTNN được thí điểm thành lập đều có qui mô lớn xét về qui mô vốn điều lệ và tài sản. Đồng thời, qui mô của các TĐKTNN tăng khá nhanh nhưng chưa có tập đoàn nào được xếp hạng khu vực và quốc tế.

Cụ thể là, tổng tài sản của các TĐKT tăng bình quân 119,6%, tổng vốn chủ sở hữu tăng bình quân tăng 75,1%, nguồn nhân lực tăng bình quân 16,36%. Tuy nhiên, phần lớn các TĐKTNN thí điểm trong thời gian qua đều có sự tham gia của một số lượng lớn các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực với qui mô hoạt động tăng nhanh, gồm nhiều cấp doanh nghiệp, vượt quá trình độ, năng lực quản trị của bộ máy quản lý của tập đoàn làm hạn chết kết quả hoạt động của nhiều TĐKTNN nói chung và quản lý, giám sát đối với các tập đoàn này nói riêng.

Mặc dù, các TĐKTNN có nhiều nỗ lực nhưng việc thực hiện vai trò là công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước còn hạn chế…/.