Thanh khoản ngoại tệ được cải thiện đáng kể

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức từ 17.400 đến 17.484 đồng/1USD.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay, thanh khoản ngoại tệ được cải thiện đáng kể, sau khi điều chỉnh tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tăng 3% áp dụng từ ngày 25/12/2008 và tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng tương đối ổn định trong tuần qua.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức từ 17.400 đến 17.484 đồng/1USD. Mức tỷ giá mới thúc đẩy các doanh nghiệp xuất khẩu tích cực bán ngoại tệ cho ngân hàng thương mại, tăng nguồn ngoại tệ cho ngân hàng thương mại phục vụ khách hàng.

Tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân bằng USD ở các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần có xu hướng giảm, trong khi lãi suất giao dịch ở các kỳ hạn còn lại tăng nhẹ so với tuần trước đó. Lãi suất giao dịch USD trong tuần phổ biến ở mức dưới 3,5% một năm, lãi suất cho vay qua đêm 0,84% một năm, lãi suất các kỳ hạn 1 tuần trở lên dao động trong khoảng từ 1,31 đến 3,4% một năm./.