5 tháng, chi hơn 11 tỷ USD nhập khẩu nông sản

VOV.VN - Trong 5 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 13,7 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 11,2 tỷ USD...

Theo ước tính của Bộ NN&PTNT, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong tháng 5/2017 ước đạt 2,52 tỷ USD, đưa giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 11,02 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 8,48 tỷ USD, tăng khoảng 32,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, tình hình nhập khẩu của một số mặt hàng chính như giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 5/2017 đạt 179 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2017 đạt 863 triệu USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 4 tháng đầu năm 2017, giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của các thị trường nhập khẩu chính đều tăng. Trong đó, thị trường có giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh nhất là thị trường Campuchia, giá trị nhập khẩu của thị trường này trong 4 tháng đầu năm 2017 đã tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2016. 

Giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả tháng 5 năm 2017 đạt 154 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu rau quả 5 tháng đầu năm 2017 đạt 470 triệu USD, tăng 68,6% so với cùng kỳ năm 2016.
Giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 5/2017 đạt 87 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2017 đạt 508 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016. Thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất trong 4 tháng đầu năm 2017 là Ấn Độ (chiếm 25,7% thị phần) tiếp đến là Trung Quốc, Nauy, Đài Loan và Nhật Bản với thị phần lần lượt là 9,1%, 7,3%, 6,4% và 5,6%.

Trong 4 tháng đầu năm 2017 giá trị nhập khẩu thủy sản tăng ở hầu hết các thị trường ngoại trừ thị trường Đài Loan và Indonesia với giá trị giảm lần lượng là 7,4% và 3% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị nhập khẩu thủy sản tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2016 là thị trường Hoa Kỳ (tăng gần 2 lần).

Cùng với, giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả tháng 5 năm 2017 đạt 154 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu rau quả 5 tháng đầu năm 2017 đạt 470 triệu USD, tăng 68,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, mặt hàng rau ước đạt 100 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ 2016 và mặt hàng quả đạt 353 triệu USD, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2016. Thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất trong 4 tháng đầu năm 2017 là thị trường Thái Lan (chiếm tới 50,1% thị phần), tiếp đến là thị trường Trung Quốc (chiếm 18,9%).

Trong 4 tháng đầu năm 2017 giá trị nhập khẩu rau quả ở tất cả các thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thị trường có giá trị nhập khẩu rau quả tăng nhiều nhất là Brazil (tăng hơn 2 lần), tiếp đến là thị trường Thái Lan và Hàn Quốc (tăng gần 2 lần)...

Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 5 năm 2017 ước đạt 2,8 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2017 đạt 13,7 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,8 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2016./.

Tin liên quan

Kim ngạch nhập khẩu cả nước tăng 490 triệu USD trong 6 tháng
Kim ngạch nhập khẩu cả nước tăng 490 triệu USD trong 6 tháng

VOV.VN - Tính bù trừ giữa tăng về lượng nhưng giảm về giá nhập khẩu đã khiến kim ngạch nhập khẩu cả nước tăng 490 triệu USD trong 6 tháng.

Kim ngạch nhập khẩu cả nước tăng 490 triệu USD trong 6 tháng

Kim ngạch nhập khẩu cả nước tăng 490 triệu USD trong 6 tháng

VOV.VN - Tính bù trừ giữa tăng về lượng nhưng giảm về giá nhập khẩu đã khiến kim ngạch nhập khẩu cả nước tăng 490 triệu USD trong 6 tháng.

Xuất khẩu gạo lấy lại đà tăng trưởng
Xuất khẩu gạo lấy lại đà tăng trưởng

VOV.VN - Khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng qua ước đạt 2,3 triệu tấn, có giá trị 1 tỷ USD, tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu gạo lấy lại đà tăng trưởng

Xuất khẩu gạo lấy lại đà tăng trưởng

VOV.VN - Khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng qua ước đạt 2,3 triệu tấn, có giá trị 1 tỷ USD, tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu thủy sản đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật
Xuất khẩu thủy sản đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật

VOV.VN - Hàng rào kỹ thuật ngày càng khắt khe của các nước nhập khẩu là một trong những cản trở lớn của ngành thủy sản trong năm nay.

Xuất khẩu thủy sản đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật

Xuất khẩu thủy sản đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật

VOV.VN - Hàng rào kỹ thuật ngày càng khắt khe của các nước nhập khẩu là một trong những cản trở lớn của ngành thủy sản trong năm nay.

Xuất khẩu nông sản đạt 13,7 tỷ USD trong 5 tháng
Xuất khẩu nông sản đạt 13,7 tỷ USD trong 5 tháng

VOV.VN - Theo ước tính của Bộ NN&PTNT, tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2017 đạt 13,7 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu nông sản đạt 13,7 tỷ USD trong 5 tháng

Xuất khẩu nông sản đạt 13,7 tỷ USD trong 5 tháng

VOV.VN - Theo ước tính của Bộ NN&PTNT, tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2017 đạt 13,7 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu rau quả tháng 5 khởi sắc tăng 38% về giá trị
Xuất khẩu rau quả tháng 5 khởi sắc tăng 38% về giá trị

VOV.VN - Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam, chiếm 83,8% tổng giá trị xuất khẩu.

Xuất khẩu rau quả tháng 5 khởi sắc tăng 38% về giá trị

Xuất khẩu rau quả tháng 5 khởi sắc tăng 38% về giá trị

VOV.VN - Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam, chiếm 83,8% tổng giá trị xuất khẩu.