Thu hồi Giấy phép ngân hàng chậm triển khai 12 tháng

(VOV) -Tổ chức tín dụng phải tiến hành khai trương hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép.

Ngày 8/1/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 160/NHNN-TTGSNH trả lời về việc tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn M7 xin gia hạn thời hạn khai trương hoạt động, cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 26 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tín dụng phải tiến hành khai trương hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép. Quá thời hạn này, tổ chức tín dụng không khai trương hoạt động thì NHNN thu hồi Giấy phép.

NHNN yêu cầu tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn M7 khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan và thực hiện khai trương hoạt động theo đúng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng./.

Viết bình luận