Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng tăng 35%

VOV.VN - Năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 50 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 4 lần về số vốn; Thu hút hơn 181 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 14 khai mạc sáng 8/12.

Báo cáo trình bày tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng cuối năm nay cho thấy, công tác tổ chức, xây dựng Đảng được đẩy mạnh. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo sắp xếp tổ chức, bộ máy, đảm bảo hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng khảo sát và triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nâng cao chất lượng công tác quản lý, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, tình hình phát triển đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, phấn đấu đến cuối năm đạt mục tiêu đề ra tăng từ 3%-4% so với số lượng đảng viên đầu năm.

Thành phố tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ theo đúng kế hoạch, đảm bảo cân đối, hài hòa giữa các khối gắn với đào tạo nguồn cán bộ trẻ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao.

Lãnh đạo thành phố đã chủ động báo cáo và đăng ký làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương để tranh thủ sự chỉ đạo, định hướng, xem xét giải quyết các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo động lực cho sự phát triển thành phố theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Năm nay, tại thành phố Đà Nẵng, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn thư được chú trọng với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới. Công tác xây dựng chính quyền được tập trung lãnh đạo kiện toàn, tinh gọn bộ máy và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Thành phố đã tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội về kết quả 03 năm triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119 năm 2020 của Quốc hội.

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định chủ đề là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”. Trên cơ sở đó, thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp về xây dựng thể chế và khắc phục các hạn chế, tồn tại nhiều năm qua. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiều quy hoạch phân khu đã hoàn thành và thông qua. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố triển khai các dự án trong thời gian đến. Trong năm nay, Đà Nẵng đã tập trung tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thu hút đầu tư trong nước đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần so với năm ngoái; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 180 triệu USD, tăng 35,7% so với năm 2022. Kinh tế du lịch tăng trưởng cao với hơn 70% so với năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đã tập trung thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra: “Thành phố đã tập trung chỉ đạo và quyết liệt thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán thuộc thẩm quyền của thành phố; đã hoàn thành 20/27 kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (đạt gần 75%); thực hiện được 156/214 kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (đạt hơn 70%), kiến nghị về xử lý tài chính đã thực hiện được 2.230/2.361,5 tỷ đồng (đạt gần 95%)”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao nhưng kinh tế phục hồi còn chậm và chưa đồng đều. Đến thời điểm này, nhiều chỉ tiêu theo Nghị quyết của năm 2023 đã không đạt như giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; Tiến độ lập một số kế hoạch phân khu và nhiều công trình, dự án trọng điểm không đạt yêu cầu đề ra. Đời sống bộ phận người dân, nhất là người lao động phổ thông, người nghèo gặp khó khăn. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 ước tăng 2,58%, không đạt chỉ tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước hơn 20.500 tỷ đồng, đạt gần 88% so với dự toán HĐND thành phố giao; phấn đấu đến cuối năm 2023, hoàn thành 100% dự toán.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 14 tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Từ đó, đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian đến; đồng thời nghiên cứu, đưa ra những kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá, thúc đẩy phát triển thành phố; đề xuất cơ chế huy động các nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình động lực, trọng điểm theo Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng thu hút đầu tư tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm 2022
Đà Nẵng thu hút đầu tư tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm 2022

VOV.VN - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng vừa thông tin về tình hình thu hút đầu tư vào thành phố trong 10 tháng năm 2023. Theo đó, tổng vốn thu hút đầu tư khu vực ngoài khu công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng 10 tháng năm 2023 đạt gần 40.947 tỷ đồng, tăng hơn 500% so với cùng kỳ ngoái.

Đà Nẵng thu hút đầu tư tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm 2022

Đà Nẵng thu hút đầu tư tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm 2022

VOV.VN - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng vừa thông tin về tình hình thu hút đầu tư vào thành phố trong 10 tháng năm 2023. Theo đó, tổng vốn thu hút đầu tư khu vực ngoài khu công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng 10 tháng năm 2023 đạt gần 40.947 tỷ đồng, tăng hơn 500% so với cùng kỳ ngoái.

Nhiều biện pháp thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
Nhiều biện pháp thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tỷ lệ đóng góp của Khu công nghệ cao cho tăng trưởng của thành phố đạt tối thiểu 10% - 15% giai đoạn 2025 – 2030. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng nói riêng và các Khu công nghiệp nói chung tại Đà Nẵng chững lại. Để đạt mục tiêu vừa nêu, thành phố Đà Nẵng cần có những chiến lược rõ ràng.

Nhiều biện pháp thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Nhiều biện pháp thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tỷ lệ đóng góp của Khu công nghệ cao cho tăng trưởng của thành phố đạt tối thiểu 10% - 15% giai đoạn 2025 – 2030. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng nói riêng và các Khu công nghiệp nói chung tại Đà Nẵng chững lại. Để đạt mục tiêu vừa nêu, thành phố Đà Nẵng cần có những chiến lược rõ ràng.

Đà Nẵng đa dạng hóa đối tác, hình thức thu hút đầu tư
Đà Nẵng đa dạng hóa đối tác, hình thức thu hút đầu tư

VOV.VN - Thành phố tiếp tục mời gọi và xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh, tập trung thu hút đầu tư có trọng điểm các lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng chuyển đổi số; công nghệ sinh học; công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác...

Đà Nẵng đa dạng hóa đối tác, hình thức thu hút đầu tư

Đà Nẵng đa dạng hóa đối tác, hình thức thu hút đầu tư

VOV.VN - Thành phố tiếp tục mời gọi và xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh, tập trung thu hút đầu tư có trọng điểm các lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng chuyển đổi số; công nghệ sinh học; công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác...