Thủ tướng giao tăng trưởng tín dụng chính sách xã hội là 8% năm 2019

VOV.VN - Năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội so với năm 2018 là 8%, tương ứng hơn 13.200 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 239 ngày 28/02/2019 về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019 cho Ngân hàng chính sách xã hội.

Theo đó, kế hoạch năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội so với năm 2018 là 8%, tương ứng hơn 13.200 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: KT)

Như vậy, cùng với nguồn vốn cấp của các chương trình tín dụng từ ngân sách Trung ương và nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương, tổng tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2019 đạt khoảng 16.200 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội đến 31/12/2019 đạt khoảng 204.000 tỷ đồng.

Đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 194.000 tỷ đồng, đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 11.800 tỷ đồng, tăng hơn 2.700 tỷ đồng so với năm 2017 - mức tăng lớn nhất trong 16 năm qua./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Doanh nghiệp cần tạo niềm tin khi xét hồ sơ vay vốn tín dụng
Doanh nghiệp cần tạo niềm tin khi xét hồ sơ vay vốn tín dụng

VOV.VN - Chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, tuy vậy, tiếp cận tín dụng vẫn là rào cản lớn của doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV.

Doanh nghiệp cần tạo niềm tin khi xét hồ sơ vay vốn tín dụng

Doanh nghiệp cần tạo niềm tin khi xét hồ sơ vay vốn tín dụng

VOV.VN - Chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, tuy vậy, tiếp cận tín dụng vẫn là rào cản lớn của doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV.

60% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng
60% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng

VOV.VN - Không chỉ khó vay vốn ngân hàng, các DNNVV còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn khác, như phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu.

60% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng

60% doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng

VOV.VN - Không chỉ khó vay vốn ngân hàng, các DNNVV còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn khác, như phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu.

Chính phủ giao ngân hàng VDB 5.600 tỷ đồng vốn tín dụng đầu tư phát triển
Chính phủ giao ngân hàng VDB 5.600 tỷ đồng vốn tín dụng đầu tư phát triển

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển VN căn cứ kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mức vốn được giao.

Chính phủ giao ngân hàng VDB 5.600 tỷ đồng vốn tín dụng đầu tư phát triển

Chính phủ giao ngân hàng VDB 5.600 tỷ đồng vốn tín dụng đầu tư phát triển

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển VN căn cứ kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mức vốn được giao.

Doanh nghiệp tư nhân vì sao khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng?
Doanh nghiệp tư nhân vì sao khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng?

VOV.VN - Có rất nhiều nguyên nhân khiến các doanh nghiệp chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng để đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp tư nhân vì sao khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng?

Doanh nghiệp tư nhân vì sao khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng?

VOV.VN - Có rất nhiều nguyên nhân khiến các doanh nghiệp chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng để đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất kinh doanh.