Thủ tướng phát biểu trước các đối tác phát triển tại VDPF

VOV.VN -Thủ tướng: 2 năm tới sẽ cổ phần hóa 500 DNNN, gồm 1 trong 8 tập đoàn kinh tế, 5/10 tổng công ty 91 và hầu hết tổng công ty 90.

Phát biểu tại Diễn đàn Quan hệ Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) sáng nay (5/12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo về các kết quả phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo… trong năm qua của Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2014-2015, Việt Nam tiếp tục kiên trì đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, có cơ chế khuyến khích, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế.

Về tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là đầu tư công, triển khai thực hiện hiệu quả Luật đầu tư công, kế hoạch đầu tư trung hạn, phân cấp hiệu quả việc phân bổ nguồn lực giữa trung ương và địa phương cho phát triển kinh tế, vùng địa phương. Nâng cao hiệu quả tài chính công, đầu tư công. Tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, vốn đối ứng ODA, vốn tham gia các dự án PPP. Đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ngoài nước tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực và tài nguyên.

Về tái cơ cấu ngân hàng, thị trường tài chính, Thủ tướng cho biết sẽ tái cơ cấu toàn diện các tổ chức tín dụng, nhất là các NHTM cổ phần yếu kém. Tiếp tục cổ phần hóa các ngân hàng thương mại quốc doanh. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra bảo đảm an toàn hệ thống. Xử lý có hiệu quả tình trạng sở hữu chéo, đẩy mạnh xử lý nợ xấu ngân hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty VAMC, năm 2014 xử lý 100-150 nghìn  tỷ đồng nợ xấu.

Về tái cơ cấu DNNN, Thủ tướng cho biết, sẽ đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo nguyên tắc thị trường, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh chính; thực hiện cổ phần hóa khoảng 500 DNNN, trong đó cổ phần hóa 1 trong 8 tập đoàn kinh tế, 5/10 tổng công ty 91 và hầu hết tổng công ty 90 (trong tổng số 87 tổng công ty) và bán tiếp cổ phần 4/5 ngân hàng thương mại nhà nước đã cổ phần hóa, tạo đà cho việc hoàn thành cổ phần hóa vào năm 2020. Tiếp tục triển khai tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

Trước đó, trong phát biểu của mình trước các đối tác phát triển, về tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng khẳng định đã đạt được kết quả bước đầu và tiếp tục được đẩy mạnh. Theo đó, năm 2011-2013, Việt Nam đã tập trung vốn cho các dự án quan trọng và vốn đối ứng cho các dự án ODA. Thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và nâng cao trách nhiệm quản lý hiệu quả đầu tư. Đẩy mnạnh đầu tư xã hội, tỷ trọng vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên