Tổng cục Thuế yêu cầu ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế

VOV.VN - Cơ quan thuế được quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch của người nộp thuế.

Nghị định 126/2020, có hiệu lực từ ngày 5/12 tới, quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế. Trong đó, cơ quan thuế được quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch của người nộp thuế.

Việc ngân hàng cung cấp thông tin của người nộp thuế được thực hiện lần đầu trong 90 ngày kể từ khi Nghị định 126 có hiệu lực (kể từ ngày 5/12/2020) và cập nhật các thông tin về tài khoản hằng tháng trong 10 ngày đầu mỗi tháng. Nghị định 126 cũng yêu cầu ngân hàng phải khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế của nhà cung cấp nước ngoài (Facebook, Google, YouTube…) không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân trong nước...

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế cho biết, hiện tại các nguồn thanh toán của các tổ chức Facebook, Google, YouTube thanh toán cho các cá nhân làm các sản phẩm dịch vụ về số hay trên không gian mạng phục vụ chủ yếu cho vấn đề về quảng cáo hay các trò chơi điện tử mà trên không gian mạng thì đã có thông tin và hoàn toàn thực hiện thu thuế được. Trước hết là thông qua trung tâm thanh tra giám sát, các giao dịch bất thường của các cá nhân liên quan đến tài khoản quốc tế được các tổ chức này cung cấp đã nắm được thông tin liên quan đến  các cá nhân đã nhận được khoản thu nhập từ nước ngoài.

“Cơ quan thuế sẽ tuyên truyền cho các cá nhân này trách nhiệm tự kê khai, tự tính, tự nộp và trong trường hợp nếu không thực hiện thì đến thời hạn cơ quan thuế sẽ mời từng cá nhân lên để trao đổi những thông tin về vấn đề này để thực hiện nghĩa vụ theo Luật Quản lý thuế cũng như nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân. Và khi thấy có các dòng tiền thanh toán các khoản này thì cơ quan thuế hoàn toàn có thẩm quyền yêu cầu các ngân hàng thương mại cung cấp liên quan đến các khoản thanh toán của các tổ chức này cho các cá nhân của Việt Nam để thực hiện công việc quản lý thuế” - ông Minh nói.

Nghị định 126 cũng quy định, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Công khai thông tin người nộp thuế được khoanh, xóa nợ để dân biết
Công khai thông tin người nộp thuế được khoanh, xóa nợ để dân biết

VOV.VN - Theo chuyên gia về thuế, công khai thông tin người nộp thuế được khoanh, xóa nợ là điều cần thiết và quan trọng, thể hiện sự công bằng, minh bạch trong công tác xử lý nợ thuế.

Công khai thông tin người nộp thuế được khoanh, xóa nợ để dân biết

Công khai thông tin người nộp thuế được khoanh, xóa nợ để dân biết

VOV.VN - Theo chuyên gia về thuế, công khai thông tin người nộp thuế được khoanh, xóa nợ là điều cần thiết và quan trọng, thể hiện sự công bằng, minh bạch trong công tác xử lý nợ thuế.

Gia hạn, miễn tiền chậm nộp thuế với người ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Gia hạn, miễn tiền chậm nộp thuế với người ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

VOV.VN - Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Gia hạn, miễn tiền chậm nộp thuế với người ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Gia hạn, miễn tiền chậm nộp thuế với người ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

VOV.VN - Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tính thuế thu nhập cá nhân: Tránh vắt kiệt sức của người nộp
Tính thuế thu nhập cá nhân: Tránh vắt kiệt sức của người nộp

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia kinh tế, đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế vẫn mang tính đối phó, bất hợp lý và chưa công bằng.

Tính thuế thu nhập cá nhân: Tránh vắt kiệt sức của người nộp

Tính thuế thu nhập cá nhân: Tránh vắt kiệt sức của người nộp

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia kinh tế, đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế vẫn mang tính đối phó, bất hợp lý và chưa công bằng.