TPHCM ban hành đơn giá thuê đất hàng năm trong Khu Công nghệ cao

VOV.VN - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký Quyết định số 32/2020 ban hành mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao. 

Theo đó, mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao TPHCM được quy định theo mục đích sử dụng đất. Cụ thể, đất có mục đích sử dụng là kinh doanh thương mại, dịch vụ thì mức tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm là 1,3%.

Còn đối với mục đích sử dụng đất thuê là sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (không bao gồm đất sử dụng mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ) và đất công có mục đích kinh doanh thì mức tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm là 1%. 

Các hồ sơ thuê đất phát sinh từ ngày 01/01/2020 đến ngày quyết định có hiệu lực (31/12/2020) được áp dụng quy định về mức tỷ lệ % này. 

Khu Công nghệ cao TPHCM được thành lập năm 2002. Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, năm 2020 giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao ước đạt 19 tỷ USD, đạt 95% so với kế hoạch; tổng vốn đầu tư mới năm 2020 dự kiến đạt khoảng 100 triệu USD (đạt 18,2% so với kế hoạch đặt ra là 550 triệu USD). Tuy nhiên, tiềm năng tăng vốn đầu tư của các dự án hiện hữu tại đây là khá lớn, dự kiến đến hết năm 2020 sẽ đóng góp khoảng 10% GRDP của Thành phố. 

Định hướng thời gian tới, Khu Công nghệ cao trở thành Khu Công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo, nơi tập trung các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam./. 

Tin liên quan

VietinBank gỡ khó cho doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
VietinBank gỡ khó cho doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Tính tới 30/4/2018, VietinBank đã tài trợ khoảng 2.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao.

VietinBank gỡ khó cho doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

VietinBank gỡ khó cho doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Tính tới 30/4/2018, VietinBank đã tài trợ khoảng 2.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao.

Phát triển công nghiệp công nghệ cao: Chính sách hỗ trợ là chưa đủ
Phát triển công nghiệp công nghệ cao: Chính sách hỗ trợ là chưa đủ

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp có máy móc và công nghệ hiện đại nhưng quy trình quản trị kém vẫn khó có thể ra được sản phẩm công nghệ cao theo yêu cầu.

Phát triển công nghiệp công nghệ cao: Chính sách hỗ trợ là chưa đủ

Phát triển công nghiệp công nghệ cao: Chính sách hỗ trợ là chưa đủ

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp có máy móc và công nghệ hiện đại nhưng quy trình quản trị kém vẫn khó có thể ra được sản phẩm công nghệ cao theo yêu cầu.

Đà Nẵng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
Đà Nẵng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

VOV.VN -Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đà Nẵng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Đà Nẵng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

VOV.VN -Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.