Triển khai thực hiện đầu tư vào vùng Tây Bắc

(VOV) - Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới có ý kiến chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2013, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội Vùng trong thời gian tới.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, làm cơ sở để các Bộ, ngành, các địa phương rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể các tỉnh, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015 phù hợp với yêu cầu mới, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển địa bàn Tây Bắc.

Bộ NN&PTNT có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các tỉnh xây dựng và triển khai chương trình, dự án phát triển; Bộ Giao thông Vận tải xúc tiến và đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu an sinh xã hội vùng Tây Bắc, vận động các nhà tài trợ tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại đáp ứng vốn các dự án đầu tư cho vùng Tây Bắc như đã cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2013. Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương trong vùng nghiên cứu cơ chế liên kết trong lĩnh vực phát triển vùng chuyên canh, gắn với công nghiệp chế biến công, nông, lâm sản, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển dịch vụ, phân chia số lượng kinh phí cho 14 tỉnh trong vùng công bằng.

UBND các tỉnh vùng Tây Bắc làm tốt công tác thu hút đầu tư phát triển địa bàn, tập trung rà soát, điều chỉnh, quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với yêu cầu thực tế và thực hiện có hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Tây Bắc
Diễn đàn kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Tây Bắc

Diễn đàn nhằm đưa ra các giải pháp chủ yếu, thu hút các nguồn đầu lực đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Tây Bắc đầy tiềm năng nhưng chưa được khai thác tốt.

Diễn đàn kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Tây Bắc

Diễn đàn kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Tây Bắc

Diễn đàn nhằm đưa ra các giải pháp chủ yếu, thu hút các nguồn đầu lực đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Tây Bắc đầy tiềm năng nhưng chưa được khai thác tốt.

Xúc tiến đầu tư nông nghiệp các tỉnh trung du-miền núi phía Bắc
Xúc tiến đầu tư nông nghiệp các tỉnh trung du-miền núi phía Bắc

250 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia hội chợ xúc tiến đầu tư nông nghiệp vào khu vực phía Bắc.

Xúc tiến đầu tư nông nghiệp các tỉnh trung du-miền núi phía Bắc

Xúc tiến đầu tư nông nghiệp các tỉnh trung du-miền núi phía Bắc

250 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia hội chợ xúc tiến đầu tư nông nghiệp vào khu vực phía Bắc.