Từ 2021, chỉ được giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng dưới 1 tháng

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2021, người sử dụng lao động và người lao động chỉ được giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng.

Từ ngày 1/1/2021, quy định về hình thức của hợp đồng lao động nêu tại Bộ luật Lao động năm 2019 có nhiều sự thay đổi so với hiện hành. Một trong số đó là về hợp đồng lao động bằng lời nói.

Cụ thể, hiện nay, các bên có thể ký hợp đồng lao động bằng lời nói với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng (theo khoản 2 Điều 16 Bộ luật Lao động 2012). Tuy nhiên, đến năm 2021, theo khoản 2 Điều 14 Bộ luật năm 2019, hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói với hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng trừ các trường hợp sau:

- Công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng với nhóm lao động từ đủ 18 tuổi trở lên. Trong đó, việc ký hợp đồng do nhóm lao động này ủy quyền cho một người lao động trong nhóm ký;

- Khi ký hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

- Khi ký hợp đồng lao động với người lao động là người giúp việc gia đình.

Như vậy, từ 2021, người lao động và người sử dụng lao động có thể ký hợp đồng lao động bằng lời nói khi giao kết hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng trừ 3 trường hợp nêu trên.

Đồng thời, Bộ luật Lao động mới cũng bổ sung thêm trường hợp có thể ký hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử. Loại hợp đồng này có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Bộ luật này được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Quy định bắt buộc người lao động phải biết khi ký hợp đồng lao động từ 1/1/2021
Quy định bắt buộc người lao động phải biết khi ký hợp đồng lao động từ 1/1/2021

VOV.VN - Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021, trong đó có các quy định bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động.

Quy định bắt buộc người lao động phải biết khi ký hợp đồng lao động từ 1/1/2021

Quy định bắt buộc người lao động phải biết khi ký hợp đồng lao động từ 1/1/2021

VOV.VN - Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021, trong đó có các quy định bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động.

Quốc hội thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Quốc hội thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

VOV.VN - Chiều 13/11, với 450 phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quốc hội thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quốc hội thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

VOV.VN - Chiều 13/11, với 450 phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.