Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoàn thành "mục tiêu kép 2020"

VOV.VN - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tách chức năng quản lý Nhà nước ra khỏi chức năng quản lý vốn tại doanh nghiệp.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào ổn định và tăng trưởng kinh tế đất nước. Đây là nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước, diễn ra chiều 11/1/2021, tại Hà Nội.

Hoàn thành tốt “mục tiêu kép” năm 2020

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, năm 2020, Ủy ban tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tiếp nhận, tuyển dụng công chức và viên chức, rà soát, phê duyệt quy hoạch cán bộ. Ban hành 06 quy chế, quy định quản lý nội bộ. Ủy ban đã ban hành và thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý phát hành và quản lý văn bản điện tử; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Vận hành ổn định hệ thống phần mềm ứng dụng, đặc biệt là tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Ủy ban. Thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, ngày 18/11/2020, Ủy ban đã tổ chức Hội nghị “Xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số của doanh nghiệp” và “Khai trương Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”; hiện đã kết nối với 18/19 Tập đoàn, Tổng công ty. 

Trong công tác đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty, Ủy ban đã nghiêm túc thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của Luật số 69/2014/QH13 và Nghị định số 131/2018/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Ủy ban đã chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, cơ quan hoàn thành xử lý 233/259 việc chuyển giao từ các Bộ; trong đó, riêng năm 2020 hoàn thành xử lý 44 việc.

Năm 2020, dịch COVID-19, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, giá dầu thô giảm sâu kỷ lục và thiên tai bão lũ liên tục dẫn tới hầu hết các doanh nghiệp thuộc Ủy ban phải chịu ảnh hưởng tiêu cực nặng nề; kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của tất cả các doanh nghiệp. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2020, tổng doanh thu của 19 doanh nghiệp ước đạt 767.844 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế của 19 doanh nghiệp ước đạt 21.068 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách của 17/19 doanh nghiệp ước đạt 56.387 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch năm 2020. Tổng tài sản công ty mẹ của 15/19 doanh nghiệp ước đạt 1.543.867 tỷ đồng, tăng 4,59% so với năm 2019.

Một số doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) cao trong năm 2020 như: Tập đoàn Bưu chính viễn thông (7,8%); Tổng công ty Viễn thông Mobifone (20,3%); Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (8,9%); Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (9,9%). Một số doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2019 cao như: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (tăng 41,73% so với năm 2019); Tập đoàn Bưu chính viễn thông (tăng 5,3% so với năm 2019); Tập đoàn Công nghiệp cao su (tăng 5,1% so với năm 2019).

Trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp ngành Công Thương, Ủy ban đã rà soát, tổng hợp các hồ sơ, tài liệu, báo cáo và nắm tình hình thực tế của doanh nghiệp; trên cơ sở đó, đã phân tích, đánh giá, tham mưu, chuẩn bị nội dung cho 04 Phiên họp Ban Chỉ đạo, 01 Phiên họp Thường trực Chính phủ, 03 phiên họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và có 15 báo cáo gửi Thường trực Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo và các cấp có thẩm quyền.

Các báo cáo, ý kiến tham mưu của Ủy ban đã làm rõ kết quả thực hiện xử lý của từng dự án, doanh nghiệp; những khó khăn, vướng mắc mấu chốt; phân tích, đánh giá đầy đủ thực trạng từng dự án, doanh nghiệp, đề xuất một số nội dung mới; có tính quyết liệt để xử lý nhanh hơn các dự án, doanh nghiệp; phương án xử lý phù hợp tình hình thực tế, theo cách tiếp cận sớm xử lý dứt điểm các dự án, doanh nghiệp, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Nhà nước. Đến nay, trên cơ sở tham mưu của Ủy ban, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đưa 3 dự án, doanh nghiệp ra khỏi danh sách theo dõi của Ban Chỉ đạo.

Trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban đã thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia. Trước những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới các doanh nghiệp, Ủy ban đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 19 Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban, đề xuất các kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ủy ban cũng đã tổ chức Hội nghị với 19 Tập đoàn, Tổng công ty để đánh giá tác động của dịch bệnh COVID19 và đề ra các giải pháp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Ngay khi dịch bệnh trong nước được kiểm soát và thuyên giảm, Ủy ban đã chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nỗ lực cao nhất phục hồi, phát triển sản xuất - kinh doanh, phấn đấu thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt, kết hợp tốt giữa sản xuất và phòng, chống dịch.

Thu ngân sách công ty mẹ của 17/19 doanh nghiệp vượt 12% so với kế hoạch

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, năm 2020, đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ... diễn biến khó lường đã tác động tiêu cực đến thế giới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam chúng ta thực sự nổi lên là điểm sáng, là một trong số ít những nền kinh tế thế giới đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19; đồng thời, kinh tế vẫn tăng trưởng và đạt mức 2,91%, thuộc nhóm nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.

“Trong những kết quả chung đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh năng lượng và một số cân đối lớn của nền kinh tế”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhận định.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong công tác thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty. Theo đó, Ủy ban đã tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp với điểm sáng là thu ngân sách công ty mẹ của 17/19 Tập đoàn, Tổng công ty vượt 12% so với kế hoạch đề ra, đặc biệt trong bối cảnh năm 2020 nhiều khó khăn. Ủy ban và các doanh nghiệp đã nỗ lực phê duyệt, triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt cả về kinh tế, chính trị lẫn an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng, và có tính kết nối, lan toả, tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

“Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương, Ủy ban đã có nhiều đề xuất, kiến nghị mới, bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, cụ thể là đã đề xuất phân loại các dự án, doanh nghiệp thành các nhóm để có phương án chỉ đạo xử lý cụ thể, đưa 3 dự án, doanh nghiệp ra khỏi danh sách”, Phó Thủ tướng đánh giá.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Ủy ban và các doanh nghiệp trực thuộc đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hoá, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, song song với việc thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực trong cả giai đoạn nhiệm kỳ 2016-2020 nói chung và năm 2020 nói riêng. Công tác cổ phần hóa một số Tổng công ty lớn cũng đạt được một số kết quả cụ thể, đáng được ghi nhận.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng là đơn vị tích cực trong triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Năm 2020, Ủy ban có một số hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về chuyển đổi số và cách mạng công nghệ 4.0, đồng thời đã hoàn thành và đi vào vận hành Trục liên thông văn bản Ủy ban, kết nối và chia sẻ văn bản điện tử giữa Ủy ban, các doanh nghiệp và liên thông với trục văn bản quốc gia.

Xây dựng Ủy ban là một cơ quan chuyên nghiệp hóa quản lý vốn tại doanh nghiệp

Dự báo thời gian tới tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định, từ đó Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt, ngay từ đầu năm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Nghị quyết 01, 02 Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW, Khóa XII, để xây dựng Ủy ban là một cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tách chức năng quản lý Nhà nước ra khỏi chức năng quản lý vốn tại doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những bất cập trong chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để Ủy ban hoạt động tốt hơn.

“Ủy ban cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện chủ sở hữu, không can thiệp vào các việc thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp; doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật. Song song đó, Ủy ban cần chú trọng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp; nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Ủy ban cần nhanh chóng phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền; tiếp tục công việc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp với tiến độ nhanh hơn, bảo đảm chất lượng hơn; thúc đẩy các Tập đoàn, Tổng công ty chuyển đổi mô hình tăng trưởng đi vào chiều sâu, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị sẵn sàng cả về kiến thức, nguồn lực và năng lực để tồn tại và phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Các doanh nghiệp về viễn thông cần chú trọng triển khai xây dựng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, hạ tầng số làm nền tảng cho chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của đất nước.

Năm 2021, Ủy ban cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả ngành Công Thương. Đồng thời, tập trung rà soát, phát hiện các dự án, doanh nghiệp đang thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả khác của các doanh nghiệp, không để tổn thất lớn và kéo dài như 12 dự án của ngành công thương thời gian qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhắc lại lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “Năm 2021 phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2020” và tin tưởng rằng, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh khẳng định: Với sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động tại Ủy ban và 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc, Ủy ban và các doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch tốt năm 2020.

Theo Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh giao nhiệm vụ: “Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, tôi yêu cầu toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty thành viên sẽ nỗ lực hơn nữa, tâm huyết, đoàn kết, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, điều kiện thuận lợi; tập trung khắc phục mọi khó khăn, phối hợp thực hiện tốt nhất một số nhiệm vụ trọng tâm”.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu các đơn vị trực thuộc Ủy ban cần rà soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền hướng dẫn xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật còn chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa thống nhất liên quan công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Qua đó, báo cáo các cấp xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị cụ thể của từng Tập đoàn, Tổng công ty. Đồng thời, các đơn vị trực thuộc Ủy ban cần thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan thẩm quyền, đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty; duy trì hoạt động kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; giải quyết khẩn trương các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Theo Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh, các Tập đoàn, Tổng công ty cần thực hiện nghiêm túc các quy định về giám sát tài chính, đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính, công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định. “Các đơn vị trực thuộc Ủy ban, kiểm soát viên nhà nước tăng cường tham mưu cho Ủy ban trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định, đặc biệt là công tác giám sát tài chính và đầu tư” – người đứng đầu Ủy ban giao nhiệm vụ.

Các đơn vị trực thuộc Ủy ban phải hoàn thành đúng tiến độ các đề án đã đăng ký đưa vào chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, nghiên cứu để phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tham mưu cấp có thẩm quyền đổi mới mô hình tổ chức, phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu; kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đảng bộ Ủy ban. Thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực của cơ quan Ban chỉ đạo xử lý các dự án thua lỗ, kém hiệu quả ngành Công Thương; tập trung rà soát các dự án, doanh nghiệp đang thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả của các doanh nghiệp để chỉ đạo xử lý.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh giao nhiệm vụ các Tập đoàn, Tổng công ty cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực nhà nước giao; đầu tư theo chiến lược, kế hoạch, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, đảm bảo có hiệu quả, phát triển bền vững; xây dựng chiến lược phát triển 5 năm 2021 – 2025, tầm nhìn tới năm 2035 và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện đề án tái cơ cấu và sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và niêm yết trên thị trường chứng khoán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng nội dung kế hoạch và tiến độ, đảm bảo công khai minh bạch, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Chú trọng nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp theo cơ chế thị trường và nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế; kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật, việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tiêu cực tham nhũng một cách hiệu quả; nâng cao tính minh bạch, công khai và trách nhiệm giải trình đặc biệt là về mua sắm, đầu tư, sử dụng vốn nhà nước, chi phí sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận.

“Tôi tin tưởng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể với trí tuệ, nhiệt huyết của từng đồng chí trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2021 được Chính phủ giao”, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL

VOV.VN - Các địa phương trong khu vực ĐBSCL tiếp tục chủ động thông tin các tiềm năng, lợi thế cho các doanh nghiệp thuộc Ủy ban quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL

VOV.VN - Các địa phương trong khu vực ĐBSCL tiếp tục chủ động thông tin các tiềm năng, lợi thế cho các doanh nghiệp thuộc Ủy ban quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn.

Khai trương “Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”
Khai trương “Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”

VOV.VN - Ngày 18/11, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã tổ chức “Khai trương Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn”.

Khai trương “Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”

Khai trương “Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”

VOV.VN - Ngày 18/11, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã tổ chức “Khai trương Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn”.

Lãi suất giảm mạnh nhưng doanh nghiệp vẫn khó vay vốn
Lãi suất giảm mạnh nhưng doanh nghiệp vẫn khó vay vốn

VOV.VN - Không có tài sản thế chấp thì doanh nghiệp được vay tín chấp nhưng lại phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm của ngân hàng đối với doanh nghiệp.

Lãi suất giảm mạnh nhưng doanh nghiệp vẫn khó vay vốn

Lãi suất giảm mạnh nhưng doanh nghiệp vẫn khó vay vốn

VOV.VN - Không có tài sản thế chấp thì doanh nghiệp được vay tín chấp nhưng lại phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm của ngân hàng đối với doanh nghiệp.