VCCI và Tổng cục Thuế ký thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác giữa VCCI và Tổng cục Thuế là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện nhanh và chính xác các thủ tục về thuế

Chiều 23/3, tại Hà Nội, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng Cục Thuế- Bộ Tài Chính ký kết thỏa thuận hợp tác về “Hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin”.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục thuế cho các doanh nghiệp. Đây là một trong những hoạt động trong Đề án quốc gia về “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2006-2010”.

Thỏa thuận hợp tác giữa VCCI và Tổng cục Thuế là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện nhanh và chính xác các thủ tục về thuế, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp.

Trong năm nay, dự kiến các hoạt động phối hợp giữa hai bên gồm các nội dung như: xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin; tiến hành điều tra, khảo sát các doanh nghiệp trong việc sẵn sàng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện kê khai Thuế điện tử; tổ chức các chuỗi hội thảo về Thuế điện tử tại các địa phương… Theo bà Lê Hồng Hải, Phó Tổng cục trưởng- Tổng cục Thuế, hai bên đã có quá trình phối hợp từ lâu và năm nay thực hiện hỗ trợ kê khai điện tử.

Trong thỏa thuận này hai bên sẽ cùng phối hợp với nhau để hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kết nối phần mềm kế toán của doanh nghiệp đối với phần kê khai. Việc này sẽ giảm đi rất nhiều về thời gian kê khai cho doanh nghiệp…”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên