Vì sao thị trường bất động sản mãi thiếu minh bạch, thổi giá?

Vì sao thị trường bất động sản mãi thiếu minh bạch, thổi giá?

Tác giả VOV1

VOV.VN - Cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa hợp lý; giá nhà ở còn khá cao so với thu nhập của người dân; cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường bất động sản chưa đồng bộ, đầy đủ, thiếu tin cậy và thiếu minh bạch...