Việt Nam có 1 khu đô thị mới/tháng

Ngày 14/12, tại Hà Nội diễn ra lễ khai giảng khóa đào tạo “Lãnh đạo đô thị và phát triển các đô thị hiện đại” do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết, trong những năm gần đây, trung bình mỗi tháng trên cả nước có thêm 1 đô thị mới. Chính quyền đô thị của Việt Nam hiện đang đứng trước những thách thức trong công tác quản lý và phát triển đô thị. Trong đó có các vấn đề về môi trường, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các vấn đề an sinh xã hội của đô thị như cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý rác thải, nước thải, giao thông, kiến trúc - quy hoạch, nhà ở, trường học, bệnh viện, vấn đề tệ nạn xã hội.../.