Việt Nam, Lào tăng cường trao đổi, nghiên cứu chiến lược kinh tế

VOV.VN -Hai bên trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, khu vực và của hai nước, cũng như những vấn đề lớn trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng.

Sáng 22/4, tại Hà Nội, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tiếp và hội đàm với đoàn đại biểu Ban nghiên cứu Chiến lược phát triển kinh tế Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào do nguyên Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 21-25/4.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, kinh tế khu vực và kinh tế của hai nước; những vấn đề lớn đặt ra trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng của hai nước, đồng thời thảo luận phương hướng hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong thời gian tới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp nguyên Thủ tướng Lào
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Lào có ý nghĩa quan trọng chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Lào giai đoạn 2011- 2015, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã chia sẻ kinh nghiệm với phía bạn Lào trao đổi về một số bài học kinh nghiệm về 30 năm đổi mới của Việt Nam.

Ông Vương Đình Huệ cũng đề cập những nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế xã hội dự kiến trình Đại hội Đảng lần thứ XII, những vấn đề trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian tới, và những điểm cần quan tâm trong chính sách cơ cấu lại nền kinh tế, cũng như tình hình nổi bật và bài học thực tế trong phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam hiện nay.

Ban Kinh tế Trung ương hội đàm với Ban nghiên cứu chiến lược phát triển Lào
Trưởng Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Lào Bouasone Bouphavanh bày tỏ vui mừng được sang thăm và trao đổi kinh nghiệm đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân của đất nước Việt Nam anh em chuẩn bị kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nguyên Thủ tướng Lào khẳng định, sự kiện này có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân Việt Nam mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc nhân dân Lào.

Đồng chí Bouasone Bouphavanh đã thông tin về tình hình nổi bật của Lào trong phát triển kinh tế- xã hội và mong muốn trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp Lào sẽ làm việc với Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào; làm việc với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế- xã hội, kinh nghiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh./.

Viết bình luận