Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Việt Nam luôn lắng nghe, cùng chia sẻ và tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, tháo gỡ các khó khăn, tạo lập môi trường bình thường mới nhằm khôi phục sớm nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh chuyển trạng thái hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Với các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt vừa qua, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đang dần được kiểm soát và từng bước chuyển sang trạng thái mới. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19’ để đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu đạt được ngay trong năm 2021; đưa chính sách chống dịch quy về một mối, thống nhất trong toàn quốc, phá vỡ tình trạng “đóng băng” trong hoạt động kinh tế-xã hội. Chính phủ đang tiến hành nhiều giải pháp quyết liệt để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; thành lập Tổ Công tác đặc biệt để xử lý vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp và ban hành nhiều nghị quyết, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19”.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cũng luôn lắng nghe, cùng chia sẻ và tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, tháo gỡ các khó khăn, tạo lập môi trường bình thường mới nhằm khôi phục sớm nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh, theo phương châm không làm gián đoạn chuỗi sản xuất cung ứng, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt trên toàn quốc, các địa phương bãi bỏ và không ban hành các quy định không phù hợp.

Tính đến ngày 20/9/2021, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có hơn 1200 dự án đầu tư trực tiếp FDI, với tổng vốn đăng ký là 12,5 tỷ USD; tuy giảm 37,8% về số dự án nhưng tăng 20,6% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đã khẳng định sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư và gia tăng quy mô dự án đầu tư tại Việt Nam./.

Tin liên quan

 Đi tìm lời giải bài toán giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm
Đi tìm lời giải bài toán giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm

VOV.VN - Đầu tư công luôn được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được thực hiện với tổng mức vốn gần 2 triệu tỷ đồng, nhưng đã góp phần huy động vốn đầu tư xã hội đạt hơn 9 triệu tỷ đồng.

 Đi tìm lời giải bài toán giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm

Đi tìm lời giải bài toán giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm

VOV.VN - Đầu tư công luôn được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được thực hiện với tổng mức vốn gần 2 triệu tỷ đồng, nhưng đã góp phần huy động vốn đầu tư xã hội đạt hơn 9 triệu tỷ đồng.

Phòng chống Covid-19: Nên đặt niềm tin và trao quyền chủ động cho DN  
Phòng chống Covid-19: Nên đặt niềm tin và trao quyền chủ động cho DN  

VOV.VN - DN được tự xét nghiệm cho cán bộ công nhân viên và kết quả xét nghiệm được công nhận bởi chính quyền, đây là hình thức cho phép DN được chủ động trong phòng chống Covid-19. 

Phòng chống Covid-19: Nên đặt niềm tin và trao quyền chủ động cho DN  

Phòng chống Covid-19: Nên đặt niềm tin và trao quyền chủ động cho DN  

VOV.VN - DN được tự xét nghiệm cho cán bộ công nhân viên và kết quả xét nghiệm được công nhận bởi chính quyền, đây là hình thức cho phép DN được chủ động trong phòng chống Covid-19. 

Gói hỗ trợ lãi suất: Cần cơ chế để tất cả DN đều tiếp cận được
Gói hỗ trợ lãi suất: Cần cơ chế để tất cả DN đều tiếp cận được

VOV.VN - Nếu muốn tạo ra khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ lãi suất cho các DN thực sự khó khăn thì phải có một quy chế đặc biệt dùng cho gói cứu trợ này để không ảnh hưởng tới các tổ chức tín dụng.

Gói hỗ trợ lãi suất: Cần cơ chế để tất cả DN đều tiếp cận được

Gói hỗ trợ lãi suất: Cần cơ chế để tất cả DN đều tiếp cận được

VOV.VN - Nếu muốn tạo ra khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ lãi suất cho các DN thực sự khó khăn thì phải có một quy chế đặc biệt dùng cho gói cứu trợ này để không ảnh hưởng tới các tổ chức tín dụng.