VOV AMS thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

VOV.VN - Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV AMS) vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền hợp tác sản xuất chương trình và độc quyền khai thác thương mại trên sóng VOV3 trong thời gian 03 năm (36 tháng).

Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV AMS) - địa chỉ: Số 58 Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

Cụ thể như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền hợp tác sản xuất chương trình và độc quyền khai thác thương mại trên sóng VOV3 trong thời gian 03 năm (36 tháng).

Giá khởi điểm: 7.600.000.000 đồng/12 tháng (Bằng chữ: Bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng không bao gồm các loại phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc thực hiện do Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán (nếu có). Sang năm thứ 3, mức giá ký hợp đồng sẽ được điều chỉnh tăng lên 10% so với mức giá trúng đấu giá và ký hợp đồng tại 2 năm đầu có hiệu lực.

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản 2016, các tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: do tổ chức đấu giá tài sản chuẩn bị, có dấu của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm đối với thông tin, giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của mình. 

Tổ chức đấu giá tài sản được đánh giá xếp hạng 1 được lựa chọn: Là tổ chức đấu giá đáp ứng tất cả các tiêu chí và có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí nêu trên cộng lại. 

Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản được đánh giá có tổng số điểm cao bằng nhau thì Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông xem xét, quyết định theo các tiêu chí vượt mức tối đa, tổ chức đấu giá tài sản nào có nhiều tiêu chí vượt mức tối đa sẽ được lựa chọn.

- Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản được xếp hạng 1 đến để thương thảo và ký hợp đồng.

- Trường hợp hết thời hạn theo yêu cầu, Tổ chức đấu giá tài sản được xếp hạng 1 không liên hệ để đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông sẽ mời tổ chức đấu giá tài sản xếp hạng thứ 2 vào thương thảo hợp đồng.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá

  - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 20/4/2023.

  - Địa điểm nộp, nhận hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam (Tầng 8, số 58 Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

  -  Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

  -  Số điện thoại liên hệ: 024.39393688 

  - Số lượng hồ sơ: 01 bản chính. 

* Lưu ý:

- Người đến nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

- Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với những tổ chức đấu giá không được lựa chọn.

Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông trân trọng thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản được biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên